Af Lalitanatha Dasa

På Srila Prabhupadas side starter vi i dette nummer med Srila Prabhupadas diskussion af Søren Kierkegaard. Det stammer fra en serie diskussioner, som Srila Prabhupada havde med to af sine disciple, Syamasundara og Hayagriva Dasa, om Vestens store filosoffer.

Diskussionen af Søren Kierkegaard har vi allerede bragt tidligere i Nyt fra Hare Krishna i begyndelsen af år 2000, ligesom vi har haft gennemgangen af mange af de andre filosoffer igennem årene. Imidlertid er Prabhupadas samtale om Søren Kierkegaard forsvundet fra vores digitale arkiv, hvor vi ellers har gemt næsten alt, der er blevet bragt i Nyt fra Hare Krishna siden starten i 1999. Derfor har vi besluttet at lave en ny oversættelse og håber, at de, der har været med fra starten, kan tåle at læse om Kierkegaard en gang til.

Derudover bringer vi i dette nummer nogle få, men relativt lange artikler. Da det er Srila Prabhupadas bortgangsdag den 23.10, lader vi på side 6 Tamala Krishna Gosvami fortælle om Prabhupadas sidste dage i sin dagbog fra dengang i november 1977. På side 10 starter fortsættelsen fra sidste nummer af Indradyumna Swamis beretning fra Woodstock 2017 (se forsidebilledet), og på side 14 har vi et kig på Isac Newtons kommentar til forholdet mellem videnskab og religion.

Bemærk, at på bagsiden omtaler vi Diwali og Govardhana-puja, månedens to store festivaler. De fejres begge i templet i København på selve dagene fra kl. 17, imens templet i Oslo nøjes med at fejre den ene af de to festivaler, Govardhana Puja, om fredagen.