Velkommen til Nyt fra Hare Krishna maj 2020. Danmark og hele verden er stadig ramt af nedlukning og karantæne på grund af corona-epidemien. Det betyder, at Herren Nrsimhadevas fremkomst, Nrsimha-caturdasi, der er en af årets store festivaler, er aflyst i alle ISKCON’s templer i så godt som hele verden inklusive København, Oslo, Bergen mm. Det samme gælder for søndagsfesterne, i skrivende stund i hvert fald indtil den 10. maj.

Hvad situationen bliver efter den 10. maj, kan vi ikke udtale os om nu. Hvis du kan følge med på Facebook, kan du holde dig løbende opdateret, f.eks. på https://www.facebook.com/HareKrishnaDanmark/, hvor de daglige klasser og meget andet fra templet i København nu også bliver bragt løbende.

En af mærkedagene i maj er Jayananda Prabhus bortgang. Han var en af Srila Prabhupadas tidlige disciple fra San Francisco og døde et halvt år, før Srila Prabhupada selv gik bort. Jayananda var så speciel blandt Srila Prabhupadas tusindvis af disciple, at Prabhupada gav ordre til, at hans bortgangsdag (i år den 5. maj) fremover skulle mindes på linie med tidligere store vaisnavaer. Derfor bringer vi i dette nummer en stor artikel om ham (se side 6), ligesom forsidebilledet er et klassisk billede af Jayananda Prabhu. Ld.