Velkommen til en rigtig sommerudgave af Nyt fra Hare Krishna, hvis forside prydes af de tre første modne tomater fra ISKCON’s nye mikrolandbrug på Nordfalster.

Fra et større perspektiv er et par modne tomater næppe den store sensation, men de er noget af det første, der er blevet høstet, så stoltheden tvinger os alligevel til at forevise dem. Læs mere på side 18.

Som man så kan læse på bagsiden, bliver der her i begyndelsen af juli (lørdag den 3.7) en Ratha Yatra i København. På grund af den fortsatte corona-situation var det ikke muligt at arrangere den før end i sidste øjeblik, men det glædelige er nu, at der bliver en festival, om end i det ydre i mindre skala, end der plejer. Mød talstærkt op fra klokken 13.

En tilsvarende situation har vi med Sri Krishna Janmastami og Srila Prabhupadas vyasa-puja den 30. og 31. august. Det er lige nu for tidligt at sige noget om, hvordan disse to festivaler kommer til at foregå. Sandsynligvis kan der til den tid godt afholdes forholdsvis store arrangementer, måske under forudsætning af, at alle deltagere kan fremvise corona-pas, men det endelige omfang kan først planlægges et par uger i forvejen inde midt i august. Når det drejer sig om København, kan man følge med på templets facebook-side for de seneste opdateringer. For arrangementer andre steder i landet må man blot holde ørerne åbne.

Ellers god fornøjelse med dette nummer af Nyt fra Hare Krishna. Hare Krishna. Ld.