Den 4. juni er dagen for Panihati-festivalen, hvor Herren Nityananda for 500 år siden satte Raghunatha Dasa til at holde en stor festival for Sine hengivne.

Tusindvis af mennesker blev bespist med frugtris, tykmælk og nedkogt mælk.

Forsidebilledet, hvor Herren Caitanya og Herren Nityananda går rundt blandt Deres hengivne i Panihati, har vi valgt for at minde os om alle de store festivaler, vi må nøjes med at længes efter her i aflysningernes tid. Men længslens glæde må man heller ikke kimse af. Den gør én taknemmelig for det, man plejer at tage for givet, så vi kommer til at værdsætte det så meget mere, når vi igen kan fungere og mødes normalt.

Situationen er fortsat, at verden og Danmark er lukket ned på grund af corona-epidemien og fortsætter med at være det hen over sommeren. Selv om kirker og religiøse bygninger har fået lov at holde åbent, umuliggør afstandskravene programmer med mange deltagere. Således bliver der foreløbig ingen søndagsfester i København. Alle opfordres i stedet til at komme på andre tidspunkter i løbet af ugen, f.eks. om aftenen kl. 19 eller midt på dagen, hvor der ofte vil være andre, man kan sidde og synge sammen med.

Af andre aflyste arrangementer skal nævnes Ratha Yatra, som skulle være foregået i København lørdag den 4. juli, og den årlige Bhaktisangam-uge  på Almviksgård i Sverige. Hvordan Sri Krishna Janmastami i august kommer til at foregå, er ikke klart. Mere derom i næste nummer. Fortsat god sommer. Krishna-bevidsthed er en indre tilstand og kan ikke aflyses af ydre omstændigheder. Ld.