– Af Lalitanatha Dasa –

Så er vi kommet til 2015’s andet nummer, hvis forside prydes af Den Universelle Form, den form, som Krishna viste af Sig Selv for Arjuna i Bhagavad-gita. Dandaniti er i sin gennemgang af Bhagavad-gita kommet til kapitel 11, der netop handler om den universelle form, så den kan der læses mere om på side 16.

Helt usædvanligt har vi denne gang kun brugt én side på Srila Prabhupada, som vi hører i et kort og skarpt brevsvar til en discipel, der udtrykte forskellige tvivl omkring Srila Prabhupadas bevægelse (se side 3). Til gengæld har vi fundet plads (side 4) til et længere essay af Ravindra Svarupa, der er discipel af Srila Prabhupada, hvor han gennemgår hele den vaisnava-filosofi, som Srila Prabhupada gav os kendskab til. Der skulle således ikke komme til at mangle noget direkte filosofi i dette blad.

Vi er glade for at have Gaurahari tilbage som skribent. Han har på det seneste ikke haft tid til at skrive fast, men da han bor i Paris, følte han sig tilskyndet til at skrive en kommentar til terrorbegivenhederne i Paris i begyndelsen af januar. Vi er glade for at have en artikel med ham igen i dette blad.

Bemærk, at vi har en løbende serie om det vediske samfundssystem varnasrama-dharma. Der er imidlertid ingen artikel i serien i dette blad, ligesom der heller ikke var nogen i forrige nummer. Serien er dog ikke glemt, og vi håber at kunne bringe de sidste to afsnit over de næste to numre.

Husk, at Gaura Purnima, Herren Caitanya Mahaprabhus fremkomst, falder meget tidligt i år (den 5. marts). Sørg for at sætte kryds i kalenderen og mød op til fejring af Gauranga Mahaprabhu. Ld.