Forsidebilledet er denne gang af Srila Bhaktivinoda Thakura, fordi det er hans bortgangsdag den 27. juni. Ikke kun det, men i år er det 100 år siden, at han gik bort (mere præcist den 23. juni 1914). Vi har allerede skrevet og bragt meget af Bhaktivinoda Thakura igennem årene i Nyt fra Hare Krishna. Se bl.a. juli 2013 for en biografi over hans liv. Og i næste nummer har vi planer om at bringe et essay af ham med titlen ”Bag al religion ligger ønsket om ære”. I det hele taget kan Srila Bhaktivinodas betydning ikke undervurderes, for det var ham, der i slutningen af 1800-tallet genoplivede Sri Caitanya Mahaprabhus lære og lagde grunden til den bølge af bhakti, hengivenhed til Krishna, der siden spredte sig over hele verden med Srila Prabhupada fra 1960erne og fremefter.

I Københavns tempel mindes Bhaktivinoda Thakura hele dagen den 27. juni, bl.a. med et særligt aftenprogram til hans ære fra kl. 17, hvor alle er velkomne til at deltage.