Denne tid af året er traditionen tro den store årstid med fejring af Herren Balaramas fremkomstdag den 22. august, Sri Krishnas fremkomstdag (Sri Krishna Janmastami) den 30. august og Srila Prabhupadas vyasa-puja den 31. august.

Normalt ville vi have fremlagt et detaljeret program for alle dagene i dette blad, men det er desværre stadig ikke muligt at planlægge alt for mange detaljer mere end en uge eller to i forvejen. Selv om der lige nu bliver åbnet op for coronarestriktionerne, kan det ikke udelukkes, at der pludselig bliver lukket ned igen, hvis smitten spreder sig, som den igen gør det nogle steder i Europa her i skrivende stund. En ting, der dog ser ud til at være sikkert, er, at København vil have besøge af Ciranjiva Prabhu og hans hustru til Janmastami, hvilket utvivlsomt vil glæde alle jer, der kender dem. 

Som det sker sommetider, er der blandt artiklerne i dette blad også, hvad der for de nogle af jer vil være en temmelig teknisk artikel om videnskab og intelligent design (se side 16). Vi er klar over, at nogle vil finde den vanskelig at læse, men vi mener alligevel, at det er vigtigt den slags artikler med mellemrum. Srila Prabhupada understregede vigtigheden af at bruge moderne videnskab og tale den moderne videnskabs sprog i etableringen af, at Gud faktisk findes som en videnskabelig kendsgerning. Vi er overbevist om, at det er i Srila Prabhupadas ånd og håber, at alle får noget ud af den slags artikler. Ld.