Velkommen tilbage til Nyt fra Hare Krishna efter at vi sprang sidste nummer over. Som nævnt har ISKCON købt et nyt sted på Falster, hvilket har taget vores tid, så det passede fint at få en pause fra redaktionen. Forsidebilledet er også fra Falster. Det er Vasanta, der skovler hestemøg, hvilket der kan læses mere om på side 16.

Vi havde et uheld med adresseringen af bladet i februar med det resultat, at adressemærkaterne faldt af mindst tyve blade, der dermed kom retur. Nogle har rettet henvendelse om, at deres blad ikke var kommet, og de blade har vi selvfølgelig sendt ud. Men andre har vi ikke hørt fra. Hvis du er en af dem, må du gerne sige til, så sender vi straks februarnummeret til dig.

Ellers god fornøjelse med dette blad, hvor Srila Prabhupada taler om, hvad en guru er, Jahnu diskuterer relativ og absolut sandhed, Sankarsana Prabhu forklarer videre om åndelig renhed, vi fortsætter med vores tur til Angkor Wat, og på køkkensiden taler Visakha Devi om sammenhængen mellem en vegetarisk kost og selvbeherskelse. På bagsiden omtales det, at den 21. april fejres Herren Ramacandras fremkomstdag, Rama-navami. Ld.