Den 12. marts er det igen Gaura Purnima, Herren Caitanya Mahaprabhus fremkomst, der sammen med Sri Krishna Janmastami er årets største begivenhed. Mød op, hvor det er muligt, eller hold en festival hjemme hos jer selv og invitér venner og familie til at være med. Vi omtaler festivalen på side 6.

Den længste artikel i dette blad handler om Srila Prabhupadas discipel HH Gour Govinda Swami. Han gik bort for over 20 år siden, men fortsætter med at indtage en prominent position generelt i ISKCON og specielt i den indiske stat Orissa, hvor han startede to store templer og påvirkede titusindevis af mennesker med sin rene Krishna-bevidsthed. Selv om det er en længere tekst, der er skrevet af en anden discipel af Srila Prabhupada, kunne vi ikke dy os for at bringe den i sin helhed. Det er ren nektarlæsning, der starter på side 8.

Det skal også nævnes, at på side 14 omtaler vi en meget tiltrængt renovering af køkkenet i templet i København. Det er et omfattende projekt, hvor templets hengivne har brug for al den hjælp, de kan få, hvis de skal gennemføre det. Derfor håber vi, at mange, der læser dette, vil føle sig tilskyndet til at hjælpe med et bidrag, så tempelkøkkenet kan blive bragt op på en god standard og være til gavn og nytte for alle i mange år fremover.

Og så er der forsiden og bagsiden, der er viet til det nylige bryllup i februar mellem Sri Gandharvika Devi Dasi og Nitai Candra Dasa i Sridhama Mayapur. Det var bare en dejlig begivenhed, så vi håber, at I alle vil benytte lejligheden til at sende jeres gode tanker til det nygifte par. Hare Krishna!

Det må påregnes, at martsnummeret bliver nogle dage forsinket. Ananta Sri, der står for bladets grafiske opsætning, er bortrejst og først tilbage sidst i februar, så det bliver svært at være færdig til den 1. marts. Vi beder om tilgivelse for den forventede forsinkelse. Ld.