Siden årets første nummer var et temanummer – ’Selvforsyning fra bunden’ – byder vi hermed velkommen til 2017s første rigtige Nyt fra Hare Krishna. For modtagerne af det trykte blad er det også årets første i postkassen. Selvforsyning fra bunden blev først færdig i den sidste del af januar, så vi valgte at vente med at sende dem ud sammen.

Dette nummer er også lidt af et temanummer om Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Det er hans fremkomstdag den 15. februar, så vi har både en biografi over ham på syv sider inde i bladet (se side 7) og et billede af ham på forsiden. Bílledet er fra 1935, hvor Srila Bhaktisiddhanta og Gaudiya-math i Mayapur havde officielt besøg af John Anderson, Bengalens engelske guvernør, der ses til venstre ved siden af Srila Bhaktisiddhanta. Biografien inde i bladet er længere, end det er normalt for vores artikler, men vi blev så optaget af at skrive om ham, at vi tænkte, at I andre også ville have glæde af at læse en masse om ham.

Et par andre vigtige dage i februar er Advaita Acaryas og Nityananda Prabhus fremkomstdage. Se side 14 og 23 for arrangementer.

På side 16 skriver vores nye faste skribent, Madana Gopala. Han regner med at skrive om landbrug, kobeskyttelse og fordelene ved det enkle liv kombineret høj tænkning, som Srila Prabhupada forestillede sig for ISKCON. Madana Gopala er bosiddende på landbrugssamfundet Ny Mayapura i Frankrig. Han er oprindeligt fra Silkeborg, har været Hare Krishna-hengiven i tæt ved 15 år og er indviet af Smita Krishna Swami. Vi glæder os til læse mere fra ham fremover.