Velkommen til september 2014 af Nyt fra Hare Krishna. Der er et par store festivaldage i september. Den første er Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag, den 2. september, der fejres i templet i København med festprogram fra kl. 17. Dernæst er det Srila Bhaktivinoda Thakuras fremkomst søndag den 7.9, hvor søndagsprogrammet, der starter kl. 15, er dedikeret til Bhaktivinoda Thakura med sang af hans sange og foredrag om hans liv. Den efterfølgende dag, der også er værd at bemærke, er det Haridasa Thakuras bortgangsdag. På den dag plejer vi at læse beskrivelsen i Caitanya-caritamrta af, hvordan Haridasa Thakura gik bort i Sri Caitanya Mahaprabhus nærvær. Den 9. september starter den tredje måned i caturmasya, hvor man kan faste fra sødmælk i en måned, og den 15. september er dagen for Srila Prabhupadas ankomst til USA i 1965 (det bliver altså 50 år til næste år).

Forsidebilledet er af fire glade finske hengivne i Helsinkis nye tempel. Vi bringer et interview på side 6 med  lederen af Hare Krishna i Finland, Tattvavada Prabhu.