Purusottama Masa: en ekstra måned

Vi er tilbage efter en måneds pause, hvor vi på redaktionen fik mulighed for at deltage i nogle spændende møder rundt om i Europa. Her til dette blad er der nyheder og spændende læsning.

Vi kan fortælle om udgivelsen af en ny bog, Tattva (se bagsiden), med et interview med forfatteren, SB Kesava Swami, der besøgte Danmark i juni (se side 5 + forsidebilledet) og i øvrigt har bidraget med en fast spalte til Nyt fra Hare Krishna det sidste halve års tid (se side 11). Så har vi på side 16 en gennemgang af, hvad man må kalde en giftig historie. Siden slutningen af 90erne er der især på Internettet blevet spredt rygter om, at Srila Prabhupada blev forgiftet før sin bortgang. Vi ser på denne i de flestes øjne bizarre historie.

I serien om ISKCON Danmarks historie har vi en artikel af svenske Janesvara Prabhu, der gjorde tjeneste i Danmark nogle år omkring 1980 (se side 12).

Vi er færdige med serien om vaisnava-etikette og begynder i stedet med en række artikler fra Back to Godhead, hvor Prabhupadas discipel Rohininandana Prabhu diskuterer praktisering af Krishnabevidsthed i familielivet (se side 8).

I år indskydes der en ekstra måned i kalenderen – Purusottama Masa – fra den 17. juli til den 17. august, hvilket er den vediske måde at justere for forskellen mellem solåret og måneåret. Det betyder et afbræk i caturmasyas første måned, der starter den 3. juli med faste fra bladgrønt i én måned. Fasten afbrydes i Purusottama Masa og fortsættes den 17. august. Ld.