Vi er tilbage med flere glædelige nyheder. For det første er to hengivne netop blevet initieret (s. 14). Dette jubler Kadamba Kanana Swami over på forsiden sammen med nogle af sine disciple inklusive nyinitierede danske Harivenu Dasa.

For det andet er alle inviteret til et Krishnabevidst pinsestævne ved Kvie Sø i Vestjylland, hvor vi regner med at få besøg af ikke blot hengivne fra hele landet, men også af irske Praghosa Prabhu, vores GBC-sekretær, dvs. den overordnede leder for hele Danmark. Alle hengivne opfordres til at komme forbi. Ja, Hadai Ojha mener kategorisk, at det slet ikke er en mulighed, at man ikke vil eller kan komme (se side 13).

For det tredje er det Nrsimha-caturdasi, Herrens Nrsimhadevas fremkomstdag, en af årets store dage. Hvordan sidstnævnte bliver fejret, er selvfølgelig usikkert på nuværende tidspunkt. Selv om coronarestriktionerne ser ud til at blive lettet lidt inden for de næste par måneder, kan vi stadigvæk ikke udtale os om meget mere end et par uger ud i fremtiden. Ovennævnte pinsestævne er på samme måde også betinget af myndighedernes anvisninger og retningslinjer, men lige nu ser det ud til, at det godt kan lade sig gøre at afvikle et sådant overvejende udendørs arrangement.

Pas under alle omstændigheder godt på jer selv. Mange steder i verden er ISKCON’s hengivne alvorligt ramt af pandemien. Selv om også nogle hengivne har været smittet her, er vi alligevel hidtil sluppet forholdsvis let igennem, og vi beder til Krishna, at Han hjælper os til at være fornuftige, så vi fortsat kan være sunde og raske i Hans tjeneste. Ld.