Velkommen til Nyt fra Hare Krishna, maj 2014. Vi sprang april måned over, fordi vi var bortrejste til Mayapur i Indien, men nu er vi tilbage igen, forhåbentligt med spændende og relevant Krishna-bevidst læsning.

Vi skal kort meddele, at der bliver afholdt et kursus i Deitetstilbedelse i hjemmet lørdag den 31. maj i templet i Vanløse. Det er Aditya Varna Devi Dasi, der står for det, og det er åbent for alle. Så vil man gerne have lidt indsigt i, hvordan man tilbeder Krishna på sit alter derhjemme, kan man kontakte Aditya Varna på tlf. 2235 5582. Startstidspunktet ligger ikke helt fast, men det kommer til at vare hele dagen.

Bemærk, at vi har nogle meddelelser fra Norge denne gang. Vi regner med, at det bliver en fast ting. Da vi har en del norske læsere, virker det naturligt også at informere dem løbende om, hvad der sker i Norge, og det er et ønske, som de hengivne i Oslos nye center har udtrykt.

Forsidebilledet er fra Sridhama Mayapur, en udsigt fra toppen af det nye tempel, der er under opførsel, ud over Srila Prabhupadas samadhi-tempel og den gren af Ganges, der løber forbi Mayapur.