Tilbage igen

Vi er tilbage igen med Nyt fra Hare Krishna efter en pause i september. Nyt fra Hare Krishna udkommer 10, 11 eller 12 gange om året. Vi stræber efter at udkomme hver måned, men har somme tider brug for en pause eller ”ferie” og forbeholder os derfor muligheden for ikke at udkomme to gange om året. Det benyttede vi os af i september på grund travlhed omkring forberedelser til Janmastami.

Nyt center i Bergen

Læg mærke, at når man denne gang slår op på side 23 (’Det sker’), står der under Norge opført aktiviteter i Bergen. Det har der ikke før været. Mahabhavi og Amogha-drik Dasa har startet et nyt center i Bergen med faste aktiviteter hver uge. Mere derom i senere numre.

Abhiseka, den ceremonielle badningsceremoni

På forsidebilledet bades Sri Caitanya Mahaprabhu under en abhiseka-ceremoni i Mayapur. På side 11 omtales en offficiel udtalelse fra ISKCON’s såkaldte Deitetsministerium. Den handler netop om abhiseka, den ceremonielle badning af Krishnas Deitet, sådan som den finder sted til store festivaler som Gaura Purnima og Janmastami. Udtalelsen slår fast, at abhiseka-ceremonier skal foretages af indviede brahmanaer og må ikke gøres af alle. Det får konsekvenser fremover for os her i Danmark. Læs mere på side 11 og forstå baggrunden for det.