Forsidebillede: Sri Krishna taler Bhagavad-gita til Arjuna. Den 29.11 er det årsdagen for Bhagavad-gita, der taltes af Sri Krishna på denne dag for over 5.000 år siden. I den anledning opfordres alle til at distribuere Bhagavad-gita, f.eks. ved at købe et eksemplar til en gave, ved at sponsorere uddelingen af et antal eksemplarer eller ved at stille sig op på gaden og sælge den til forbipasserende. Og så skal vi alle selvfølgelig læse så meget som muligt i Bhagavad-gita på denne dag.

Kontakt evt. templet i København for nærmere detaljer.

Besøg af Praghosh Prabhu

Praghosh Prabhu, der er GBC-sekretær for Danmark, besøger København fra lørdag den 11. november til mandag den 13. november. Har man lyst til det, vil der være mulighed for at tale med ham eller høre foredrag med ham lørdag aften, søndag morgen og eftermiddag plus mandag morgen.

Praghosh Prabhu er fra Irland og har været Hare Krishna-hengiven i over 35 år. Han repræsenterer ISKCON’s øverste styrende råd, The Governing Body Commission (GBC), i bl.a. Skandinavien, England og Irland.