Verden over er måske ti millioner mennesker involveret inden for ISKCON. I større sammenhæng er hundredvis af millioner af mennesker vaisnavaer, dvs. tilbedere af Krishna eller Visnu, og tror på, at den oprindelige årsag bag alt er en person, og at Krishna er den person, Guddommens Højeste Personlighed. Hvad mere er, er det en urgammel tradition med masser af grene og udtryksformer igennem tiderne.

Det tager vi et tilbageblik på i dette nummer i anledning af, at det i år er 1.000 år siden, at Ramanujacarya blev født. Han genrejste og spredte vaisnava-læren i stor stil over hele Indien, specielt Sydindien, hvor hans Sri Vaisnavaer stadig indtager en stærk rolle. Derfor er Ramanujacarya på forsiden, og på side 6 har vi en lang artikel om, hvem Ramanujacarya er.

Det er Herren Nrsimhadevas fremkomst i denne måned med en omtale af Nrsimhadeva på side 10. Der er også aftenprogram i København for Nrsimhadeva fra kl. 17. Hvad der sker i Aarhus, kan man følge på www.krishnahuset.dk.

På side 14 har vi hevet en artikel frem fra arkivet. Det er Sadaputa, der skriver om UFO’er og Vedaernes kosmologi. Helt utrolig læsning.

Det skal også nævnes, at i forbindelse med renoveringen af tempelkøkkenet i København springer vi et nummer af bladet over på et tidspunkt. Det bliver sandsynligvis juli-nummeret. Men skulle vi komme i gang med arbejdet allerede midt i maj, kan det godt blive det næste nummer. Vær forberedt på begge muligheder.

Hare Krishna. Ld.