Fredag den 15. april er det Rama Navami, Herren Ramacandras fremkomstdag. Herren Ramacandra eller Rama er Guddommens Højeste Personlighed, Krishnas, inkarnation som den perfekte konge. Han kom dels på halvgudernes opfordring for at befri verden for dæmonen Ravana, dels for at vise eksemplet på den perfekte regent og ægtemand. I Indien taler man stadig om Rama-
rajya, det fuldkomne kongerige, hvor alle er lykkelige.

Herren Ramacandra regerede i Treta-yuga for over to millioner år siden, og det siges, at på det tidspunkt var der den samme tilstand som under Satya-yuga på grund af Ramacandras tilstedeværelse. Der var ingen sygdom, ingen mentale problemer, ingen alderdom og selv ingen død for dem, der ikke ønskede det.

Historien om Ramacandra beskrives i Ramayana, der er en klassiker over hele Indien såvel som i mange lande uden for Indien. Ramacandra var søn af kong Dasaratha, der havde tre dronninger, Kausalya, Kaikeyi og Sumitra. Da Dasaratha ønskede at trække sig tilbage og overgive tronen til sin ældste søn, Rama, blev han imidlertid tvunget af Kaikeyi til i stedet at krone hendes søn Bharata og sende Rama i landflygtighed ud i skoven. På grund af et løfte, kongen havde givet hende flere år forinden, var han nødt til at gøre dette trods stor modvilje.

Rama levede således i skoven i fjorten år sammen med sin hustru Sita og sin bror Laksmana. Her blev Sita bortført af dæmonen Ravana, Lankas konge, der ønskede hende som sin hustru. I sin søgning efter Sita fik Ramacandra hjælp af en hel hær af aber, deriblandt Hanuman, Ramacandras største hengivne, der fandt Sita og hjalp med at bygge en bro af flydende sten til Lanka.

Efter at Ramacandra havde dræbt Ravana og befriet Sita, kom de tilbage til hovedstaden Ayodhya, hvor Ramacandra blev modtaget af sine brødre og genindsat på tronen. Senere forlod Ramacandra Sita, fordi nogle af indbyggerne satte spørgsmålstegn ved Sitas karakter på grund af hendes ophold i Ravanas varetægt. Sita, der på det tidspunkt var gravid, blev anbragt i varetægt hos vismanden Valmiki Muni, hvor hun fødte to sønner. Disse sønner overdrog hun til Valmiki Muni, hvorefter hun, som det forklares i Srimad-Bhagavatam, gik ned i jorden, mens hun mediterede på Ramacandras lotusfødder.

I virkeligheden er der ingen adskillelse mellem Sita og Rama, da de er evige omgangsfæller. Rama er Guddommens Højeste Personlighed, og Sita er lykkegudinden selv.

Man kan læse mere om Herren Ramacandras bedrifter og regering i Srimad-Bhagavatams 9. bog, hvor Srila Prabhupada også diskuterer, hvorledes man opnår Rama-rajya her midt i Kali-yuga. Ramayana findes i bogform, på bånd og på video og kan fås gennem en af vore butikker.

Der afholdes fest for Rama Navami i templet i København fredag den 15. april fra kl. 17 af.