Af Sacinandana Swami

Den 4. september 2022 er det Radhastami, Srimati Radharanis fremkomstdag. I den forbindelse er det relevant, hvad Sacinandana Swami skrev den 25. august 2020 i forbindelse med Radhastami 2020:

Kære hengivne, jeg ønsker alle en flot Radhastami, hvor velsignelserne af Guddommelig kærlighed regner ned over jer og alle andre, der tragter efter det, i rigelig mængde.

Krishnadasa Kaviraja Gosvami løfter ekstatisk sin stemme i forherligelse af Srimati Radharani:

“Hvis man spørger, hvad oprindelsen til kærlighed til Krishna er, er svaret, at oprindelsen er Srimati Radharani alene.

Hvis man spørger: ”Hvem er Krishnas kæreste ven?”

Igen er svaret: ”Srimati Radharani alene.”

Hun kan opfylde Krishnas ønsker, som ingen anden kan. Tilmed Herren Krishna Selv kan ikke nå til grænsen af Srimati Radharanis transcendentale kvaliteter. Hvordan kan et ubetydeligt levende væsen da tælle dem?” (Cc. Madhya 8.182 + 185)

Radhastami er en af de helligste dage! Derfor bør vi høre ordene fra Srimati Radharanis kære hengivne, hvis dybe erkendelser kan lede os til en åndelig forståelse, som vores nuværende ord og tanker ikke kan nå på nogen anden måde.

Srila Prabhupada lærte os, hvordan vi glæder Herren Krishna ved fuldstændigt at søge tilflugt hos Srimati Radharani:

“Enhver, der viser sig foran Radharani for at tjene Krishna, åh, Hun bliver så glad: ”Her er en hengiven af Krishna!”

Hun anbefaler straks: “Krishna, Oh, her er en hengiven. Han er bedre end mig.” Dette er Radharani. Måske er jeg ikke en hengiven. Måske er jeg den mest faldne slyngel. Men hvis jeg forsøger at nå Krishna igennem Radharani, er min opgave vellykket. Derfor bør vi tilbede Radharani først. Det er vores opgave. I stedet for direkte at ofre en blomst til Krishna, lægger I den bare i Radharanis hænder: “Min kære Moder Radharani, Jagan-mata, hvis Du vil være så venlig at tage imod denne blomst og give den til Krishna.” ”Ih,” svarer Radharani, “er du kommet med en blomst?” Krishna sagde: patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati [Bg. 9.26], men forsøg ikke at ofre den til Krishna direkte. Bare giv den til Radharani. Det vil blive meget værdsat af Radharani.”

Radhastami er en dag, hvor vi kan falde ned på knæ og bede Radharani om nåde.

Srila Prabhupada vejleder os videre:

“Så dette er vores filosofi – at glæde Krishna igennem Radharani. Lige netop i dag er Radharanis lykkebringende fremkomstdag. Så lad os ofre puspanjali og bede til Radharani, at “Radharani, vær barmhjertig og fortæl Din Krishna om mig. Krishna er din.” Krishna, Radha-Krishna. Krishna er ikke uafhængig. Krishna er Radharanis ejendom. Man er nødt til at komme til Krishna igennem Radharani. I dag er den lykkebringende dag. Tilbed Radharani og vær lykkelig.” (Begge citater er uddrag fra Srila Prabhupadas klasse på Radhastami i London den 5. september 1973)

Må dette være en uforglemmelig dag, hvor regnen af nåde giver frisk næring til vores bhaktis plante.