Den hellige måned Purusottama indtræffer hvert tredje år og falder i 2020 fra den 17. september og en måned frem. Det vediske år følger en månekalender, og derfor rykker året sig gradvist i forhold til solkalenderen.

Ligesom den vestlige kalender har en skuddag hvert fjerde år, indskydes der derfor en ekstra måned i den vediske kalender hvert tredje år for at justere for forskellen imellem måne- og solkalender.

Denne Purusotta-måned anses for at være den mest favorable periode til åndeligt fremskridt. Den kaldes også mala masa (den snavsede måned) af dem, der følger karma-kanda, for de får ingen materielle frugtbærende resultater fra deres tilbedelser i denne måned. Vores acaryaer forklarer, at den kaldes mala masa, fordi hengivne aktiviteter, der gøres i denne måned, tilintetgør snavset og forureningen, der kommer fra synder.

Måneden kaldes også adhika (ekstra) masa, fordi Sri Krishna har placeret alle Sine kræfter, al Sin nåde og alle velsignelser i denne måned, og også fordi man får flere resultater fra enhver from handling. Kun hengiven tjeneste (Krishna-bhakti) giver resulter i denne Purusottama-måned.

 

Krishnas yndlingsmåned

Af alle måneder er Purusottama Krishnas yndlingsmåned. I Bhagavad-gita (15.18) udtaler Krishna: ”Jeg er berømt både i verden og i Vedaerne som denne Højeste Person, Purusottama.” Universets Herre, Jagannatha, er også kendt som Purusottama. Hans bolig, Puri, er kendt som Purusottama-dhama.

Ligesom Krishna er den højeste blandt alle inkarnationer, er Purusottama den højeste og helligste blandt alle måneder.

Purusottama-månedens herligheder er baseret på autoriserede vediske skrifter som Padma Purana og Skanda Purana.

1. Herren Sri Krishna erklærer: ”Purusottama-måneden har enhver kraft, som Jeg har, til at velsigne den, der overholder den. Den, der følger Purusottama-vrata (vrata: løfte), vil tilintetgøre alle sine tidligere syndige reaktioner. Uden at udføre Purusottama-vrata kan man ikke gøre ren hengiven tjeneste. Værdien af Purusottama-måneden er langt større end alle andre former for askese og religiøse aktiviteter, der omtales i Vedaerne. Enhver, der følger Purusottama-vrata, vil vende hjem til Min bolig, Goloka, ved afslutningen på sit liv.”

2. Durvasa Muni erklærer: ”Blot ved at bade i en hellig flod under Purusottama-måneden bliver man syndfri. Alle andre måneders herligheder svarer ikke til en sekstendedel af Purusottama-månedens herligheder. Ved at bade på et helligt sted, give i velgørenhed og synge Krishnas hellige navn under Purusottama-måneden tilintetgøres alle lidelser, og man opnår alle former for fuldkommenhed og får opfyldt alle sine ønsker.”

3. Valmiki Muni bemærker: ”Ved at overholde Purusottama-vrata opnår man større gavn end ved at udføre et hundrede hesteofre. Alle hellige steder bor inde i kroppen på den, der følger Purusottama-månedens vrata. Enhver, der trofast udfører Purusottama-vrata, kommer til Goloka Vrindavana.”

4. Narada Muni udtaler: ”Purusottama-måneden er den bedste af alle måneder, vrataer og askeser. Blot ved trofast at høre om Purusottama-månedens herligheder opnår man Krishna-bhakti og annullerer med det samme sine syndige reaktioner. Den, der udfører Purusottama-vrata korrekt, vil opnå ubegrænset sukrti (fromhed) og komme til den åndelige verden.”

5. Vismændene på Naimisaranya talte i fællesskab: ”Den barmhjertige Purusottama-måned virker som et ønsketræ til at opfylde en hengivens ønske.”

 

Betydningen og fordelene ved måneden Purusottama

Måneden Purusottama tilbedes over hele universet af hengivne, vismænd, halvguder og tilmed Laksmi Devi selv. Hvis man oprigtigt tilbeder Sri-Sri Radha og Krishna i måneden Purusottama, opnår man alting inklusive alle former for fromme anerkendelser og dyder. Purusottama-måneden er den bedste af alle måneder til åndeligt fremskridt, for i denne særdeles lykkebringende måned ser Herren Krishna igennem fingrene med hensyn til alle aparadhaer (forseelser). Hengiven praksis i denne måned siges at give overtrædere muligheden for at blive tilgivet. Den, der overholder Purusottama-vrata, opbrænder alle reaktionerne på sin dårlige karma og opnår Srimati Radha og Sri Krishnas direkte tjeneste.

Baseret på ISKCON Desire Tree, se: https://iskcondesiretree.com/profiles/blogs/glories-of-purusottama-month.