– Af Satsvarupa Dasa Goswami –

I anledning af ISKCON’s 50-års jubilæum skriver Satsvarupa Dasa Gosvami, der er en af Srila Prabhupadas allerførste disciple fra New York i 1966 og forfatter til Prabhupada-lilamrta, den officielle biografi over Srila Prabhupada, hver dag en medition over Srila Prabhupada. Hans meditationer består dels af beskrivelser af, hvad Prabhupada lavede på dette tidspunkt for 50 år siden, dels af tanker, som han gør sig om Srila Prabhupada.

Vi kommer til at bringe en af hans daglige meditationer i hvert nummer af Nyt fra Hare Krishna i 2016. I dette nummer er det de tanker, som han gjorde sig på årets første dag, den 1.  januar 2016.

Prabhupada insisterede på at gentage, at vi alle er tjenere. Vi tjener måske vores kroppe, familier eller land, men det bedste er at tjene den Højeste Herre, og det er vores naturlige position. I Bhagavad-gita (18.72) spørger Herren Krishna Arjuna: ”O Prthas søn, O vinder af rigdomme, har du hørt dette med et opmærksomt sind, og er din uvidenhed og illusion nu forsvundet?” Arjuna svarer: ”Min kære Krishna, O Du ufejlbarlige, min illusion er nu ovre. Jeg har genvundet min hukommelse ved Din barmhjertighed, og jeg står nu fast og er fri for tvivl og parat til at handle ifølge Dine instruktioner.” I sin kommentar betoner Prabhupada, at vi alle er i illusion og tror, at vi er noget andet end Krishnas tjener. Vi kan endda tro, at vi ikke behøver at tjene nogen. Men vi tjener altid – enten den illusoriske energi eller Herren.

Denne morgen, hvor jeg læser dette, husker jeg en kritik af Prabhupada, jeg havde hørt, at han er en fundamentalist, der ikke beskæftiger sig med de esoteriske fortolkninger af vaisnava-filosofien. Imens jeg læste Prabhupadas forklaring, så jeg, at Prabhupada var meget grundlæggende og gentog sit tema. Han bemærkede eksempelvis: ”Det levende væsens naturlige position er at være en tjener. Enten må han tjene den illusoriske maya eller den Højeste Herre. Og kun når denne illusion er overvundet, kan man forstå Krishna.”

Den illusion, som Arjuna refererer til, blev nævnt af Krishna, da Han sagde: ”Er din illusion nu overstået? Er din tvivl forsvundet?” Arjuna svarede: ”Ja, min illusion er ovre. Min tvivl er forsvundet takket være Dig.” Men i disse vers i Bhagavad-gita fortæller Krishna ikke direkte, hvad illusionen er. Prabhupada forklarer, hvad den er.

Srila Prabhupada fortæller, at næsten alle betingede sjæle er i denne tilstand af illusion. Hvis det ikke var tilfældet, ville vi være befriet. Vi ville være rene hengivne. Prabhupada er ikke forkert på den, når han insisterer på dette. Fordi han er sådan en central prædikant, ønsker han at befri os, nøjagtigt ligesom Krishna befriede Arjuna. Han taler ikke bare akademisk eller på en teoretisk måde. Han ønsker at redde sjælen og føre den til Krishnas lotusfødder.

Prabhupada vil have os til at forvandle os selv i alle vores aktiviteter og tanker til bhaktaer af Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. Han er den mest eksistentielle prædikant, der ansporer os til handling. Hvis vi accepterer at handle på denne måde, vil alle de esoteriske sandheder i Krishna-bevidsthed blive åbenbaret for os. Hvis vi ikke handler, som Prabhupada opfordrer os til, hvordan vil det da få os til at overgive os til Krishna, selv om vi måtte finde en anden lærer, der taler frit om esoteriske emner? Hvor mange af os er så avancerede, at vi allerede har gjort det, som Prabhupada har bedt os om at gøre?

Jeg vil tro, at hvis nogle ikke er tilfredse med det, Prabhupada skriver, skyldes det i de fleste tilfælde, at de vil diskutere noget andet. Det er ikke fordi, at de allerede har rettet sig efter det, han har sagt. Tværtimod er de somme tider forstyrret over, at han beder dem om at overgive sig til Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. De vil hellere tale om noget andet.

Selv hvis man gerne vil høre diskussioner om noget andet om Krishna – høre om Krishna og gopierne eller om en symbolsk betydning af ordet overgivelse – kan dette kun gøres på en meningsfuld måde, hvis man har forstået sin naturlige identitet. Prabhupada holder sig til dette punkt, som er Krishnas punkt og de tidligere acaryaers punkt. Han tilbyder sine læsere oplysning og en handlingsplan. Vores illusion er, at vi tror, at vi ikke tjener nogen, eller at vi tror, at vi selv er herrer. Men Krishna-bevidsthed vil sige at acceptere Krishna som Guddommens Højeste Personlighed.

Satsvarupa Maharajas daglige Prabhupada-meditationer kan læses her: http://www.dandavats.com/?p=20490.