For 20 år siden (mere præcist den 29. november 2001) døde George Harrison, der var en stor hengiven af Krishna og tro tilhænger af Srila Prabhupada.

Han inkorporerede Krishna og Srila Prabhupadas filosofi i mange af sine sange og gjorde store ting som at skænke et af ISKCON’s vigtigste templer i verden, The Bhaktivedanta Manor uden for London.

En anden ting, han er kendt for, er hans forord til Srila Prabhupadas bog Krishna: Guddommens Højeste Personlighed. Siden denne bog er på trapperne og måske allerede udkommer her i januar, bringes herunder til minde om George Harrison hans berømte forord som optakt til genudgivelsen af Krishna på dansk.

Alle søger efter KRISHNA.

Nogle erkender ikke, at de gør det, men det gør de ikke desto mindre.

KRISHNA er GUD, kilden til alt, der eksisterer, årsagen til alt, der er, var eller nogensinde vil være.

Eftersom GUD er ubegrænset, har HAN mange navne.

Allah-Buddha-Jehova-Rama: Alle er KRISHNA, alle er EN.

Gud er intet abstrakt. Han har både de upersonlige og personlige aspekter til Sin personlighed, der er SUVERÆN, EVIG, LYKSALIG og fuld af VIDEN. Ligesom en enkelt vanddråbe har samme kvalitet som et hav af vand, har vores bevidsthed de samme kvaliteter som GUDS bevidsthed, men på grund af vores identifikation med og tilknytning til den materielle energi (den fysiske krop, sanseglæder, materielle besiddelser, ego osv.) er vores sande TRANSCENDENTALE BEVIDSTHED blevet forurenet og kan ligesom et snavset spejl ikke afspejle et rent billede.

Igennem mange liv er vores omgang med det MIDLERTIDIGE vokset. Denne midlertidige krop, der er en sæk af knogler og kød, forveksles med vores sande selv, og vi har accepteret denne midlertidige tilstand som endelig.

Til alle tider har store HELGENER været levende beviser på, at denne ikke-midlertidige, vedvarende tilstand af GUDSBEVIDSTHED kan genoplives i alle levende sjæle. Hver eneste sjæl er potentielt guddommelig.

Krishna siger i Bhagavad-gita (6.28): ”Den selvbeherskede yogi, der uophørligt er engageret i yoga-udøvelse, bliver fri for enhver materiel besmittelse og opnår det højeste fuldkomne stadie af fuldkommen lykke i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste.”

YOGA (en videnskabelig metode til GUDS- eller SELVERKENDELSE) er processen, hvorigennem vi renser vores bevidsthed, sætter en stopper for yderligere forurening og når til stadiet af fuldkommenhed, fuldstændig VIDEN og komplet LYKSALIGHED.

Hvis Gud findes, ønsker jeg at se Ham. Det er meningsløst at tro på noget uden bevis derfor, og Krishnabevidsthed og meditation er metoder, hvor man virkelig kan få en oplevelse af Gud. Man kan virkelig se Gud og høre Ham og lege med Ham. Måske lyder det skørt, men Han er der rent faktisk, ja, er der virkelig sammen med os.

Der er mange yogiske veje – Raja, Jnana, Hatha, Kriya, Karma, Bhakti—der alle bifaldes af hver metodes MESTRE.

SWAMI BHAKTIVEDANTA er, som hans tyder siger det, en BHAKTI Yogi, der følger HENGIVENHEDENS vej. Ved at tjene GUD med hver tanke, ord og HANDLING og ved at synge HANS hellige navn udvikler den hengivne hurtigt Gudsbevidsthed. Ved at synge 

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare

kommer man uundgåeligt til Krishnabevidsthed (først når man har gennemprøvet en ting i praksis, kan man udtale sig om den!)

Jeg opfordrer jer til at drage fordel af denne bog, KRISHNA, og trænge ind i forståelsen af den. Jeg opfordrer jer også til at få en aftale om at mødes med jeres Gud nu igennem den selvbefriende proces af YOGA (FORENING) og GIVE FREDEN EN CHANCE.