De årlige GBC-møder i Sridhama Mayapur i Vestbengalen er netop overstået. Mødereferaterne og resolutionerne er ikke blevet gjort offentlige endnu, men vi ved, at GBC har vedtaget en officiel udtalelse om Srila Prabhupadas position som grundlægger-acarya af ISKCON. Den udtalelse er blevet offentligggjort og kan læses herunder i dansk oversættelse.

Officiel GBC-udtalelse

Som grundlægger-acarya for det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed (ISKCON) og den mest prominente lærer og endelige autoritet i vores samfund har Srila Prabhupada et helt særligt forhold til hver eneste hengiven i ISKCON.

Herren Krishna, Guddommens Højeste Personlighed, er den oprindelige guru, hvis Guddommelige Nåde nedstiger gennem guru-parampara’en [discipelrækken]. Som sådan udfries en hengiven i sidste ende af Sri Krishna, der handler igennem en kombination af forskellige manifestationer af Hans nåde. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, caitya-guru [Oversjælen i hjertet], Srila Prabhupada, guru-parampara, ens diksa-guru [indviende guru], andre siksa-guruer [instruerende guruer], det hellige navn, sastra [skrifterne] og de ni processer af hengiven tjeneste.

Blandt disse samvirkende elementer er Srila Prabhupada som grundlægger-acarya for det Internationale Samfund for Krishna-bevidsthed den vigtigste og primære guru for alle medlemmer af ISKCON. Alle medlemmer af ISKCON opfordres for alle kommende generationer til at søge beskyttelse hos Srila Prabhupada. Alle medlemmer af ISKCON har ret til og opfordres til at have et personligt forhold til Srila Prabhupada gennem hans bøger, lære, tjeneste og ISKCON-samfund.

Alle medlemmer, der accepterer roller som ledere i ISKCON inklusive diksa-guruer og siksa-guruer, er forpligtet til at tjene sammen under ISKCON’s Governing Body Commission (GBC) for at fuldbyrde Srila Prabhupadas instruktioner, som han har givet dem i sine bøger, forelæsninger og personlige korrespondencer. (1)

Alt i alt er pligten for alle diksa-guruer, siksa-guruer og alle andre i ledelsespositioner at hjælpe Srila Prabhupada i hans tjeneste til hans Guru Maharaja, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, og vores Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.

De, der accepterer tjenesten som diksa-guru eller siksa-guru i ISKCON, har pligt til at være eksemplariske med hensyn til at repræsentere Srila Prabhupadas lære i deres ord og praktiske handlemåde. Siksa-guruen giver åndelig instruktion og inspiration på vegne af Srila Prabhupada og vores guru-parampara. Som en tjeneste til Srila Prabhupada og vores guru-parampara giver diksa-guruen åndelig instruktion, inspiration, formel indvielse, et åndeligt navn og senere hen de hellige gayatri-mantraer til en kvalificeret discipel.

Srila Prabhupada har klart og tydeligt gjort rede for, hvordan hengivne, der strengt følger de Krishna-bevidste principper, handler på det befriede niveau og som sådan er rene hengivne, selv om de måske endnu ikke er egentligt befriede (en sådan ren hengiven tjeneste er ikke nødvendigvis bestemt af ens rolle eller tjenesteposition, men af ens erkendelse). (2)

De, der accepterer tjenesten som diksa– eller siksa-guru i ISKCON, har pligt til strengt at overholde Srila Prabhupadas instruktioner. Så længe de gør det, handler de på det befriede niveau. Således kan de gøre tjeneste, sådan som Srila Prabhupada gav ordre til det, som ægte repræsentanter for Herren og guru-paramparaen og være et redskab for Deres nåde. Trods det må det klart forstås, at hvis sådanne diksa– eller siksa-guruer afviger fra at følge strengt, kan de falde ned fra deres position.

Således betyder det, når man agerer som diksa-guru i ISKCON, at man tjener under GBC og i samarbejde med andre ISKCON-autoriteter ved at fungere som en “regulær guru” på Srila Prabhupadas ordre.

Denne udtalelse, imens den er definitiv, er ikke udtømmende i sin diskussion af disse principper. GBC kan i fremtiden autorisere flere udtalelser og tekster for yderligere at forklare den prominente position, som vores grundlægger-acarya, Srila Prabhupada, har, og rollen og ansvaret for dem, der gør tjeneste som guruer i vores samfund, og de dermed beslægtede pligter for medlemmer og indviede i ISKCON.

Alle GBC-medlemmer har pligt til at videregive denne resolution til alle ISKCON-templer, samfund og menigheder via de rette kommunikationskanaler for at uddanne alle medlemmer af ISKCON. Denne udtalelse skal også studeres i ISKCON’s kurser inklusive introduktionskurser, ISKCON’s discipelkursus, det åndelige ledelsesseminar og alle andre relevante steder. Læsning af denne udtalelse og bekræftelse af, at den er blevet læst før indvielse, skal være en del af prøven for alle vordende kandidater til indvielse.

Fodnoter:

1 og 2: se http://www.dandavats.com/?p=11355#more-11355 for nærmere henvisninger.