Som omtalt i flere af årets første numre af Nyt fra Hare Krishna blev der arbejdet på at starte en Avanti-skole her i Danmark fra sommeren 2020.

Dette arbejde er som så meget andet lagt på is på grund af covid-19, da det er vanskeligt at skulle starte en skole, når det er usikkert, om eller hvordan den må holde åbent. Men ønsket og ambitionen om at få en Avanti-skole i Danmark er der stadigvæk, og forhåbentligt kan arbejdet på at få den i gang genoptages til næste år, eller så snart samfundssituationen er blevet normal igen.

Som en lille kompensation er der i stedet de sidste måneder blevet afholdt online søndagsskole på både dansk og engelsk for alle børn, der gerne vil lære noget om Krishna. Det er Gaura Nitai Dasa, der står for disse zoom-konferencer. Hvis man gerne vil være med eller have et barn med, kan man skrive til Gaura Nitai om nærmere oplysninger: copenhagenmonk@gmail.com.