Af Lalitanatha Dasa

Vi skrev i sidste nummer om ISKCON’s planer om igen at starte et landbrugssamfund her i Danmark. Nu er ideen kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed med købet i januar af et hus med tilhørende jordareal i landsbyen Nr. Vedby på Nordfalster. En kvik sjæl var straks ude og ændrede navnet til Ny Vedaby.

De tilhørende billeder giver forhåbentlig en ide om stedet, der består af et enkelt beboelseshus på 100 kvm. uden andre bygninger end det og et jordareal på lidt over 5.000 kvm. Adressen er Vigvej 62, Nr. Vedby, 4840 Nørre Alslev.

Umiddelbart lyder det måske ikke af meget at skulle starte et landbrugssamfund med et enkelt hus. Hvor er de store marker? Hvor er staldene og bygningerne til køerne og de aktiviteter, som der efter planen skal foregå? Hvor er beboelsen til familierne og de mange hengivne, der skal bo på stedet?

Svaret er, at de er der ikke – i hvert fald ikke endnu. Det er med fuldt overlæg. Som tidligere nævnt forestiller vi os nemlig at køre et landsamfund op i tre faser. Vi ønsker bevidst at starte fra en lille begyndelse. Det betyder mindre risiko, og det er mere fleksibelt ikke fra starten at have låst sig fast med køb af noget meget stort.

Her i opstartsfasen handler det kun om at komme i gang, så ideen var at starte med bare et lille sted med en smule jord. I stedet for straks at købe et større areal og mange bygninger vil vi starte småt og først få godt styr på det ved at lære at dyrke rigtigt meget på meget lidt plads og udnytte de givne faciliteter til fulde før en eventuel ekspansion.

Her er stedet, der nu er blevet købt, ideelt. Prisen var en beskeden halv million kroner, så ingen har ikke bundet sig til noget økonomisk uoverkommeligt. Om end lille er huset fuldt beboeligt og indflytningsklart uden at kræve omfattende renovering eller ombygninger. Med hensyn til jord er 5.000 kvm. rigeligt til at dyrke på til at begynde med. Ja, det er sikkert endda for meget, så der bliver også plads til andre ting som et areal til teltopslagning og et sommerstævne eller til et par husvogne til midlertidig beboelse, hvis det skulle være aktuelt.

Hvad mere er, har vi bevidst valgt at købe et hus i udkanten af en lille landsby og ikke et isoleret hus ude på en mark med langt til nærmeste nabo. Placeringen i en landsby giver stadigvæk landlig atmosfære, fredfyldthed og plads til at røre sig på. Men samtidig er der også mulighed for at vokse ved at købe omkringliggende huse eller gårde, efterhånden som de bliver sat til salg (hvad de bliver på et tidspunkt).

Denne placering skulle gøre det let for andre at etablere sig inden for gangafstand eller cykelafstand til det sted, der nu er blevet købt. Det er visionen, vi arbejder på. Prisniveauet er også en hjælp her, hvilket er grunden til, at vi valgte Nordfalster og ikke et sjællandsk område tættere på København. Falsters prisniveau giver et helt unikt potentiel.

Eksempelvis er der nu et hus i Nr. Vedby til salg for 250.000 kr. Det kræver ganske vist en kærlig hånd og sikkert 100-200.000 kr. oveni, før det er beboeligt, men alligevel. Der er også et fuldt indflytningsklart hus til salg for 725.000 kr. og en nedlagt gård med tilhørende avlsbygninger og maskinhus plus knap en hektar for 1,2 mio. kr. Sidstnævnte så vi på tidligere, men mente ikke, vi var parate til den. Men så snart der er interesse for det, og flere vil være med, er et sådant sted straks en mulighed.

Hvis vi ser på hele egnen, er der i området med postnummer 4840 Nørre Alslev, som Nørre Vedby hører under, 27 boliger til salg for under en million. Af dem kan 19 fås for 750.000 kr. eller derunder, og syv af dem koster under en halv million. Sammenlign det med, hvad man får – eller ikke får – for pengene andre steder. Inde i København omkring templet i Vanløse skal man f.eks. op med et stykke over 2 mio. kroner bare for en lille lejlighed.

Der er således rig mulighed for at etablere sig i Nr. Vedby og det tilstødende område til en rimelig pris, hvilket gør det til et meget spændende sted. Derfor valgte vi at slå os ned i Nr. Vedby. Det næste skridt er nu at vise, at man som hengiven kan bo og ernære sig her. Grunden til Falsters lave prisniveau er selvfølgelig, at mulighederne for at finde arbejde ikke er så store i området. Hvis det skal være realistisk for ISKCON at have et landsamfund her, skal vi derfor finde ud af, hvordan mange hengivne kan ernære sig uden at skulle køre op til hovedstadsområdet hver dag for at komme på arbejde. Derfor bliver det første at få gang i en form for erhvervsaktivitet, f.eks. dyrkning af jord på et professionelt niveau såvel som andre former for økonomisk aktivitet, så dette kan give arbejde til flere. Her vil der være brug for kreative hjerner.

Overtagelsesdatoen på det nye sted er den 15. februar. To-tre hengivne er allerede klar til at flytte ind og gå i gang med at få stedet op at køre. Har man lyst til at se stedet og give en hånd med, bliver der arrangeret ekspeditioner dertil flere gange om ugen. Der er nemlig rigeligt at se til. Selve huset kræver ikke så meget ud over en solid rengøring og nogle mindre reparationer. Derimod bliver der nok at gøre med at få jorden klar til dyrkningssæsonen. Vi vil gerne have opsat et stort drivhus på minimum 100 kvm., og jorden skal klargøres til såning og plantning.

Tak til alle jer, der allerede har bidraget økonomisk til købet af det nye sted. Har man lyst til fortsat at støtte, er der også brug for det. Her og nu skal der købes et par maskiner såsom en traktor (20-30.000 kr.) og en fræser plus diverse håndredskaber. Der skal købes et 100 kvadratmeters drivhus, der afhængig af kvaliteten koster mellem 25.000 til 50.000 kr. Så skal der selvfølgelig også købes frø og læggekartofler plus flere andre ting. Ydermere vil det være fint i løbet af året at kunne udskifte husets oliefyr med en mere miljøvenlig og billigere varmekilde som et pillefyr (20-30.000 kr.) eller et jordvarmeanlæg, der koster fra 100.000 kr. og opefter.

Vi kommer selvfølgelig til at rapportere løbende om, hvad der sker med vores nye Krishnabevidste landsamfund. Næste gang, vi skriver, bliver først til april, for vi tillader os at springe martsnummeret af Nyt fra Hare Krishna over, netop fordi vi regner med at få travlt med Krishnas nye sted i Nr. Vedby.