Københavns tempel i Vanløse har fået ny tempelleder. Midt i marts overtog Madhavasraya Dasa (på billedet til venstre) tjenesten fra Tejasvi Krishna Dasa (til højre), der har ledt templet i tæt ved fire år siden 2009. Alle er enige om, at Tejasvi Krishna har gjort et solidt og trofast stykke arbejde i ledelsen af templet, selv om han selv siger, at han er glad for nu at kunne overdrage posten til Madhavasraya. Det vil give ham mulighed for at koncentrere sig mere om sine studier af Srimad-Bhagavatam og arrangere festivaler og harinamaer i København. Han vil således fortsat stå for at organisere den årlige Ratha-yatra såvel som hans hjertensbarn, den ugentlige vegetariske lørdag, hvor templets hengivne de fleste af månedens lørdage står på et af Strøgets torve. Her deler de prasada ud til hundredvis af forbipasserende, der også får lejlighed til at høre de hengivnes smukke kirtana–sang af Hare Krishna. Manidhara Prabhu, der er Prabhupada-discipel fra Tyskland og nu bor i Københavns-templet, kalder dette et af Europas mest enestående harinama-programmer.

Templets nye leder, Madhavasraya Dasa, kom til ISKCON for snart ti år siden. Han er gift med Madhava-Priya Dasi, der oprindeligt er fra Bali. Begge er initieret af Sankarsana Prabhu. Alle har forhåbning om, at han vil blive en god tempelleder. Tejasvi Krishna Dasa:

”Det glæder mig at meddele at Madhavasraya Prabhu er tiltrådt som ny tempelpresident i Nava Srivas Angan, ISKCON København. Madhavasraya Prabhu er vellidt af alle og er dygtig til at tage sig af de hengivne på alle niveauer. På Madhavasraya Prabhus vegne beder jeg om jeres velsignelser til hans tjeneste for Sri-Sri Gaura-Nitai og den danske yatra.”