af Lalitanatha Dasa

Et indicium på en verdensomspændende (vedisk) kultur i Oldtiden er tilstedeværelsen af ting, der kræver en avanceret kultur og findes over hele verden på en måde, der ikke kan forklares af ideen om, at disse kulturer opstod og eksisterede uafhængigt af hinanden.

Et eksempel er metalklamper, der forekommer i stenblokke i ofte enorme stenkonstruktioner. Selve stenblokkene vejer i nogle tilfælde 5-10-20 tons eller mere.

Teknikken med disse metalklamper er, at to sten, der ligger imod hinanden på en vandret overflade, ’boltes’ sammen med en metalklampe. Denne klampe er dannet ved, at flydende metal er hældt ned i en form, der er udhugget i stenene. På begge sten var der lavet ankerlignende udhugninger, der, når de blev sat sammen, dannede formen, hvor der blev hældt flydende metal i. Når metallet størknede, dannedes der en klampe, der holdt stenene sammen og gjorde bygningsværket endnu mere stabilt, selv ved kraftige jordskælv.

Arkæologerne troede først, at disse metalklamper var blevet støbt separat og derefter presset ned i udhugningerne. Men nærmere undersøgelser med scanning har afsløret, at de er lavet ved, at der er blevet hældt flydende metal ned i formen. Det er forbavsende. Det betyder, at man har rådet over transportable metalsmeltere, der leder tanken hen på noget teknologisk ret avanceret. Det er svært at forestille sig, hvordan denne teknik kan stamme fra en stenalder- eller bronzealderkultur.

Metallegeringerne udgør også et mysterium. Analyser af klamper fra Bolivia afslører en usædvanlig legering med 2,05% arsenik, 95,15% kobber, 0,26% jern, 0,84% silicium og 1,70% nikkel. Nikkel forekommer ikke naturligt i Bolivia, så det må være transporteret fra et sted langvejs fra. Ligeledes er det påfaldende, at denne legering kræver en meget høj temperatur. Analyser af klamper fra Puma Punku i Bolivia viste, at klamperne også indeholdt platin og aluminium. Platin smelter ved 1753°C, en temperatur, som en normal bronzealderkultur ikke kan skabe. Med hensyn til aluminiumfremstilling skulle det først være kendt fra 1800-tallet. Ikke desto mindre er Puma Punku ifølge arkæologerne fra omkring år 500 og kan i virkeligheden sagtens være meget, måske mange tusinde år ældre.

Stenblokke sat sammen med sådanne metalklamper har man fundet mange steder i verden: i Sydamerika i stor stil såvel som i Egypten, Grækenland, Sardinien, Tunesien, Iran, Cambodia, Japan og Etiopien. Også i Indien forekommer de, f.eks. i tempelkomplekset Bijamandal i Madhya Pradesh. Det tyder på, at disse områder har været forbundet på en eller anden måde, da det er usandsynligt, at en så speciel teknik skulle være opstået uafhængigt mange steder i verden.

Metalklamper udstillet på et museum i Bolivia.