Dette er andet nummer i ISKCON’s jubilæumsår. Forsiden er i den anledning et billede af Srila Prabhupada fra New York 1966. Som nævnt i sidste nummer trykker vi i hvert blad i år et uddrag af Satsvarupa Maharajas daglige Prabhupada-meditationer. Det står denne gang på side 5 og bliver efterfulgt af en hilsen fra ISKCON Communication i anledning af 50-året. Vi gentager også opfordringen til at fejre ISKCON’s 50 år ved at distribuere 50 af Srila Prabhupadas bøger i løbet af året.

I denne måned er det Herren Nityanandas fremkomst den 20. februar og Srila Bhaktisiddhanta Sarasvatis den 27. februar. Det markerer vi med Srila Prabhupadas gennemgang af Manah-siksa, en sang af Narottama Dasa Thakura om Herren Nityananda (side 9), og et foredrag med Bhaktisiddhanta Sarasvati fra vist nok engang i 1930’erne om at være guru (s. 11).

På side 14 bringer vi den sjette artikel i Casey Luskins gennemgang af Darwins ti problemer. Det handler denne gang om forsøget på at bevise evolution med molekylære analyser. Det er en temmelig teknisk artikel, men læs den alligevel. Selv om man ikke forstår alle fagudtrykkene, er det stadigvæk muligt at følge argumentationen og konklusionerne, hvilket er det primære.

Februar er den sidste vintermåned, så nu er det snart forår. På side 17 har vi en artikel, Tilbage til jorden, der gerne skulle være en rigtig forårsinspiration til også at deltage i den del af ISKCON, der hedder ”enkelt liv og høj tænkning”. Hare Krishna. Ld.