I anledning af Nityananda Prabhus fremkomstdag den 20.2 bringer vi den følgende berømte sang af Narottama Dasa Thakura efterfulgt af en kommentar af Srila Prabhupada. Bortset fra det er det for resten også Narottama Dasa Thakuras fremkomstdag to dage senere (den 22.2).

Hvis man gerne vil høre, hvordan sangen synges, kan man søge efter den på f.eks. youtube.

(1)  nitai-pada-kamala,  koti-candra-susitala,

             je chayay jagata juray

     heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai,

          drdha kori’ dharo nitair pay

(2) se sambandha nahi ja’r,    brtha janma gelo ta’r,

              sei pasu boro duracar

      nitai na bolilo mukhe,  majilo samsara-sukhe,

           vidya-kule ki koribe tar

(3) ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya,

             asatyere satya kori mani

       nitaiyer koruna habe,  braje radha-krsna pabe,

            dharo nitai-carana du’khani

(4) nitaiyer carana satya,   tahara sevaka nitya,

         nitai-pada sada koro asa

       narottama boro dukhi,  nitai more koro sukhi,

          rakho ranga-caranera pasa

Kommentar af Srila Prabhupada

Dette er en meget fin sang af Narottama Dasa Thakura. Han råder, at nitai-pada, Herren Nityanandas lotusfødder (kamala betyder ’lotus’, og pada betyder ’fødder’), er en beskyttelse, hvor man vil modtage det lindrende måneskin fra ikke bare én, men fra millioner af måner. Vi kan blot forestille os den samlede værdi af det lindrende skin fra millioner af måner. I denne materielle verden (jagat), der hele tiden bevæger sig imod helvede, er der altid en flammende ild, og alle kæmper hårdt uden at finde fred. Ønsker verden derfor virkelig fred, bør den søge beskyttelse under Herren Nityanandas lotusfødder, der er svalende som skinnet fra millioner af måner. Juraya betyder ’lindring’. Vil man virkelig have lindring fra kampen for tilværelsen og virkelig ønsker at slukke ilden af materielle kvaler, råder Narottama Dasa Thakura: ”Søg venligst beskyttelse hos Herren Nityananda.”

Hvad vil resultatet være af at acceptere beskyttelse under Herren Nityanandas lotusfødder? Han [Narottama Dasa] siger, heno nitai bine bhai: medmindre man søger beskyttelse under skyggen af Herren Nityanandas lotusfødder, radha-krsna paite nai, vil det være meget svært for én at nærme sig Radha-Krishna. Formålet med denne Krishnabevidstheds-bevægelse er at sætte os i stand til at komme til Radha-Krishna og være sammen med den Højeste Herre i Hans mageløse glædesdans. Narottama Dasa Thakura råder én til, at hvis man virkelig ønsker at træde ind i Radha-Krishnas dans, må man acceptere Herren Nityanandas lotusfødders beskyttelse.

Så siger han, se sambandha nahi. Sambandha betyder ’forbindelse’ eller ’kontakt’. Enhver, der ikke har etableret et forhold til Nityananda, må forstås at have spildt sin menneskelige fødsel. I en anden sang siger Narottama Dasa, hari hari bifale janama gonainu: enhver, der ikke nærmer sig Radha-Krishna igennem et forhold til Nityananda, har uden nogen værdi spildt sit liv. Brtha betyder ’værdiløst’,  janma betyder ’liv’, ta’r betyder ’hans’, og sambandha betyder ’forhold’. Enhver, der ikke etablerer et forhold til Nityananda, ødelægger blot det gode, han har ved at have sin menneskelige livsform. Hvorfor ødelægger han det? Sei pasu boro duracar. Sei betyder ’det’, pasu betyder ’dyr’, og duracar betyder ’dårlig opførsel’ eller ’den dårligste opførsel’. Uden ophøjelse til Krishna-bevidsthed igennem Herren Caitanya og Nityanandas barmhjertighed ødelægges livet simpelthen blot på sansetilfredsstillelsens dyretilbøjeligheder. Narottama Dasa siger, at almindelige dyr kan tæmmes, men når et menneske er dyrisk og kun har animalistiske tilbøjeligheder, er det frygtindgydende, for det kan ikke tæmmes. Almindelige katte og hunde og selv en tiger kan tæmmes, men når et menneske afviger og undlader at praktisere menneskets Krishna-bevidste aktiviteter, misbruges dets højere intelligens blot på dyriske tilbøjeligheder, og det er meget vanskeligt at tæmme det. Vedtagelse af statslove kan ikke gøre én til et ærligt menneske. Fordi hans hjerte er forurenet, kan han ikke tæmmes. Alle ser, at en person, der begår kriminelle lovovertrædelser, straffes af regeringen, og også i skriftlige påbud nævnes straf i helvede. Men på trods af at høre fra skrifterne og se statslovene træde i aktion, kan den dæmoniske person ikke tæmmes.

Hvad laver de? Nitai no bolilo mukhe. Eftersom  de ikke ved, hvem Nityananda er, siger de aldrig Herren Nityananda og Herren Caitanyas navne. Majilo samsara-sukhe. Majilo betyder ’bliver opslugt af’. De bliver opslugt af såkaldt materiel nydelse. De er ligeglade med, hvem Herren Caitanya og Nityananda er, og derfor synker de dybt ned i materiel eksistens. Vidya-kule ki koribe tar: har man ingen forbindelse med Nityananda, og kommer man ikke til Krishna-bevidsthed, vil éns vidya eller såkaldte akademiske uddannelse og kula, fødsel i en fornem familie eller stor nation, ikke beskytte én. Uanset om man fødes i en meget fornem familie eller stor nation eller har en meget avanceret akademisk uddannelse, gør naturens love deres indvirkning på dødstidspunktet, éns arbejde er forbi, og man vil få en anden krop i henhold til dette arbejde.

Hvorfor handler disse menneskelige dyr på denne måde? Ahankare matta hoiya, nitai-pada pasariya. De er blevet gale på grund af en falsk opfattelse af kropsligt liv, og således har de glemt deres evige forhold til Nityananda. Asatyere satya kori mani: sådanne glemte personer accepterer den illusoriske energi som virkelig.

Asatyere refererer til det, der ikke er virkeligt, eller med andre ord til maya. Maya betyder det, som ingen eksistens har, men kun er en midlertidig illusion. Personer, der ingen forbindelse har til Nityananda, accepterer denne illusoriske krop som virkelig.

Narottama Dasa Thakura siger da, nitayer koruna habe, braje radha-krsna pabe: ”Hvis man virkelig ønsker at komme ind i Radha-Krishnas selskab, må man først opnå Herren Nityanandas nåde. Når Han er barmhjertig imod én, vil man kunne komme til Radha-Krishna.” Dharo nitai-carana du khani. Narottama Dasa tilråder, at man med et fast greb griber fat i Nityanandas lotusfødder.

Så siger han videre, nitai-carana satya. Man bør ikke misforstå og tro, at ligesom man greb fat i maya, er Nityanandas lotusfødder på samme måde noget ligesom maya eller en illusion. Derfor bekræfter Narottama Dasa, nitai-carana satya: Herren Nityanandas lotusfødder er ingen illusion. De er virkelige. Tahara sevaka nitya: og den, der engagerer sig i Nityanandas transcendentale kærlighedstjeneste, er også transcendental. Engagerer man sig i Nityanandas transcendentale kærlighedstjeneste i Krishna-bevidsthed, opnår man med det samme sin transcendental position på den åndelige platform, der er evig og lyksalig. Derfor tilråder han, nitai-pada sada koro asa: forsøg altid at fange Herren Nityanandas lotusfødder.

Narottama boro dukhi: Narottama Dasa Thakura, acaryaen, påtager sig positionen, at han er meget ulykkelig. I virkeligheden repræsenterer han os. Han siger: ”Min kære Herre, jeg er meget ulykkelig.” Nitai more koro sukhi: ”Derfor beder jeg Herren Nityananda om at gøre mig lykkelig.” Rakho ranga-caranera pasa: ”Hav mig venligst i et hjørne af Dine lotusfødder.”