Abhirama Thakura 

Bortgang 1.5.2013

Da Balarama kom som Nityananda Prabhu for at deltage i Herren Caitanyas lilaer, nedsteg 12 af de kohyrdedrenge, der havde været sammen med Krishna og Balarama for 5000 år siden i Vrindavana, sammen med Ham. Hyrdedrengen Sridhama kom som Abhirama Thakura, der også blev kaldt Sri Rama Dasa. Abhirama Thakura var en kraftfuld åndelig mester og prædikant, velbevandret i alle skrifter og en dygtig musiker, sanger og danser. En særegen ting ved ham var, at han altid gik rundt med en tyrepisk, der hed Jaya Mangala. Alle, han rørte ved med denne pisk, blev overvældet af Krishna-prema.

Vrindavana Dasa Thakura

Bortgang 4.5.2013

Vrindavana Dasa Thakura skrev Caitanya Bhagavata, som sammen med Caitanya-caritamrta er den berømteste af Herren Caitanya Mahaprabhus biografier. Han var en inkarnation af Srila Vyasadeva, Vedaernes oprindelige forfatter, og fødtes kort efter Caitanya Mahaprabhus bortgang. Tyve år gammel accepterede han formel initiering fra Herren Nityananda, på hvis ordre han skrev Caitanya Bhagavata.

Gadadhara Pandita 

Fremkomst 9.5.2013

Gadadhara Pandita er en inkarnation af Srimati Radharani. I Caitanya-lila var han en af Caitanya Mahaprabhus mest fortrolige hengivne og en af hovedpersonerne i Hans barndoms- og ungdoms-lilaer i Navadvipa. De to gik i skole sammen hos Gangadasa Pandita og forblev gennem hele livet de mest fortrolige venner. Gadadhara Pandita var med, da sankirtana-bevægelsen startede i Navadvipa, og senere, da Herren Caitanya tog sannyasa, fulgte Gadadhara med Ham til Jagannatha Puri. Gadadhara tog også sannyasa og slog sig ned i Puri, hvor han tilbad Deiteten af Tota-Gopinatha.

Srimati Sita Devi 

Fremkomst 19.5.2013

Sita Devi, en manifestation af lykkegudinden Laksmi Devi, er Herren Ramacandras evige gemalinde. Da Herren Rama blev forvist til Dandakaranya-skoven, opgav Sita Devi det kongelige palads’ bekvemmeligheder for at følge Ham. I skoven blev hun kidnappet af dæmonkongen Ravana, men Rama vandt hende tilbage og udslettede Ravana og alle dæmonerne. Sita er indbegrebet af urokkelig kyskhed og trofasthed imod Rama.

Madhu Pandita 

Bortgang 19.5.2013

Madhu Pandita, en discipel af Gadadhara Pandita, grundlagde Gopinatha-templet i Vrindavana. I Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 12.88, skriver Srila Prabhupada om Madhu Pandita: ”Denne berømte hengivne boede i nærheden af Khadadaha i landsbyen Sanibona-grama, cirka tre kilometer øst for Khadadaha-stationen, og han opførte templet for Gopinathaji i Vrindavana.”

Srimati Jahnava Mata

Fremkomst 19.5.2013

Jahnava Mata var Herren Nityananda Prabhus hustru. Efter Caitanya og Nityanandas bortgang blev Jahnava Devi en ledende skikkelse i sankirtana-bevægelsen. Hun rejste rundt i Bengalen såvel som i Vrindavana-området. I stil med Nityananda Prabhu spredte hun Gaura-Nitais navne blandt mange ateister og faldne personer. Under Kheturi Gramas store Gaura-Purnima-festival var hun ikke blot æresgæsten, men lavede også al maden og serverede den personligt til alle de hengivne. Hun er en inkarnation Revati, Balaramas hustru, såvel som af gopien Ananga-manjari.

Jayananda Prabhu

Bortgang 23.5.2013

Jayananda Prabhu var en af Srila Prabhupadas første disciple fra San Francisco. Han døde i 1977 nogle måneder før Srila Prabhupadas bortgang. Srila Prabhupada ønskede, at han skulle mindes ligesom tidligere tiders vaisnavaer på grund af sin store hengivenhed. Han huskes specielt som den, der organiserede ISKCON’s første Ratha-yatra-festivaler. Nu er traditionen, at der hænger et billede af Jayananda Prabhu i Jagannathas vogn under alle ISKCON’s Ratha-yatraer.

Nrsimha Caturdasi 

Herren Nrsimhadevas fremkomst den 24.5.2013

Herren Nrsimhadeva er Krishnas inkarnation som halvt menneske, halvt løve. Han nedsteg for at beskytte Sin store hengivne Prahlada Maharaja imod hans dæmoniske fader, Hiranyakasipu. Selv om Hiranyakasipu var velsignet af Herren Brahma til at være næsten udødelig, dræbte Nrsimhadeva ham med lethed uden at bryde Brahmas velsignelse.

Historien om Nrsimhadeva fortælles i Srimad-Bhagavatams 7. Bog.

Madhavendra Puri 

Fremkomst 25.5.2013

Madhavendra Puri var åndelig mester for Isvara Puri, Caitanya Mahaprabhus åndelige mester. Han var også åndelig mester for mange andre store hengivne som Advaita Acarya, Nityananda Prabhu, Paramananda Puri m.fl. Han var den første i Brahma-Madhva-sampradayaen, der udviste ekstatisk kærlighed til Krishna i adskillelse, og siges derfor at være frøet, der senere spirede og blev til træet Caitanya Mahaprabhu. Et helt kapitel i Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 4) handler om Madhavendra Puris hengivne tjeneste.

Srinivasa Acarya

Fremkomst 25.5.2013

Srinivasa Acarya var blandt de store hengivne i tiden umiddelbart efter Caitanya Mahaprabhu. Sammen med Narottama Dasa Thakura og Syamananda Pandita bragte han de seks Goswamiers bøger fra Vrindavana til Bengalen og Orissa. Han omvendte Kong Birahambira til vaisnava-religionen og hjalp med at organisere den første Gaura Purnima-festival, Herren Caitanyas fødselsdag, i Kheturi Gram. Han skrev sangen Sad-goswamy-astakam, en pris til Vrindavanas seks Goswamier.

Ramananda Raya

Bortgang 29.5.2013

Herren Caitanya mødte Ramananda Raya på Sin tur til Sydindien på bredden af floden Godavari. Under deres ti dages møde diskuterede de alle de mest avancerede emner i Krishna-bevidsthed. Sri Caitanya Mahaprabhu stillede spørgsmål til Ramananda Raya og gav ham inspirationen til at svare dem på en måde, som ingen før havde besvaret dem. Samtalen mellem de to anses for at være kulminationen på al Gaudiya-vaisnava-filosofi (se Caitanya-caritamrta, Madhya-lila kap. 8)

Efter deres møde forblev Ramananda Raya en livslang fortrolig ledsager af Caitanya Mahaprabhu. Han opgav sin position som Madras’ guvernør og slog sig ned i Jagannatha Puri, hvor han levede sammen med Caitanya Mahaprabhu til Dennes bortgang.