Af Madan Gopal Dasa

Der er megen diskussion og kontrovers om mælk og køer både inden for og uden for ISKCON. Krishnas arrangement er, at koen giver nok mælk til både kalven og mennesket.

Måden, folk behandler både køerne og mange gange også mælken på, er selvfølgelig forkert fra vores synsvinkel, men det betyder slet ikke, at vi skal holde op med at drikke deres mælk og blive veganere, eller at vi skal være over hensynsfulde i forhold til veganerne. De hjælper faktisk ikke køerne ved at afholde sig fra mælk. Hvis ikke man selv beskytter køer eller køber mælk fra beskyttede køer i stedet for, gør man lige det modsatte af at hjælpe køerne. Vi må huske, at når vi ofrer mælk til Krishna, får vi ingen karmiske reaktioner derpå, og køerne gør også åndeligt fremskridt. At give mælk er deres tjeneste til Krishna og Krishnas hengivne, uanset hvordan de ellers bliver behandlet.

Det er faktisk ikke nødvendigt at diskutere dette emne ret meget, for det allerstærkeste argument er Srila Prabhupadas eget eksempel. Han drak mælk fra butikkerne. Dette argument er nok i sig selv, men Srila Prabhupada har selvfølgelig sagt forskellige ting, som vi kan citere, om mælk og køer.

Da Prabhupada kom til Vesten i 1965 og boede i Butler, blev han den 22. september interviewet af Penny Ritts fra Butler Eagle Newspaper i Pennsylvanien, hvor han sagde: “Mælk, mirakelføden for spædbørn og gamle mænd,” og han nævnte faktisk vigtigheden af at drikke mælk hele to gange i denne første artikel om hans mission i Vesten. Interessant.

“Komælk er specielt vigtig for at udvikle de finere væv i menneskehjernen, så man kan forstå de indviklede detaljer i transcendental viden.” (SB. 3.5.7, kommentar)

“Brahminsk kultur kan kun gøre fremskridt, når mennesket er uddannet til at udvikle godhedens kvalitet, og for at kunne gøre dette er der et grundlæggende behov for mad, der er tilberedt med mælk.” (SB. 1.16.4, kommentar)

Med andre ord er det obligatorisk med en mælkebaseret kost, hvis vi skal komme til godhedens kvalitet. Nogle vil måske sige, at de ikke tåler mælk, men det er ikke naturligt og helt sikkert et resultat af mælkens behandling, eller at vi for eksempel drikker den kold. Varm mælk med sukker i er det bedste. Der er sikkert også andre grunde til mælkeintolerance, men det er ikke naturligt. Mindre intelligente mennesker forstår ikke vigtigheden af mælkeprodukter og foretrækker at spise kød i stedet, men det er selvfølgelig en dæmonisk mentalitet. Det er klart fra de ovenstående og mange andre citater fra Prabhupadas bøger, at vi har brug for mælk for at gøre åndelige fremskridt og vedligeholde en sund og stærk krop.

Her er et andet citat fra en artikel af Syamasundara Dasa, som er forstander på gården New Gokul på Bhaktivedanta Manor i England og tidligere minister for kobeskyttelse i ISKCON.

”Tænk engang, hvis man vrager et stykke kunst eller noget andet fra en person, der er blevet mishandlet eller skadet på en eller måde, blot fordi vedkommende er blevet mishandlet eller skadet. Det ville være dobbelt forkert. På samme måde er det også dobbelt forkert at vrage mælken fra en ko, der er blevet mishandlet. Det er koens naturlige rolle at give mælk, og det er helt i orden at drikke den mælk.”

Jeg var personligt med til ELM-mødet i Radhadesh i 2013, hvor vi diskuterede det samme emne, og den samstemmige konklusion var, at vi ikke skal holde op med at drikke mælk, men prøve at udvikle kobeskyttelse i ISKCON enten ved selv at gøre det eller i det mindste støtte allerede eksisterende projekter. Konklusionen var også, at indtil vi kommer dertil, skal vi prøve at finde mælk af en bedre kvalitet. Man kan f.eks. købe direkte fra landmanden lige efter malkningen.

Krishna er Guddommens Højeste Personlighed, kohyrdedrengen, som personligt vogter køerne i Vrindavana. Vi kan lære fra Ham, hvordan vi lever et rigtigt menneskeliv og tager sig af og malker køerne med håndkraft. Krishna er også kendt for at spise rent smør, som han stjæler fra en krukke, som hænger oppe under loftet i moder Yasodas hus. Krishna elsker køerne og mælken, som kommer fra dem, og det er den bedste og helt livsnødvendige føde for mennesket.

Personligt har jeg planer om i fremtiden at anskaffe mine egne dyr og starte en lille kostald i Frankrig og pløje med okserne, og jeg håber og beder til Krishna, at det kan manifestere sig snart.

Hare Krishna.