Den 5. august 2014 gik en af Srila Prabhupadas tidlige disciple, Madhudvisa Prabhu, bort efter kort tids sygdom. Han døde med et smil på læben, mens en hengiven sang Hare Krishna til ham.

Lige fra begyndelsen af blev han kendt som en entusiastisk kirtana-leder. Som en fremtrædende skikkelse i de første hari-nama-grupper, der gik på gaderne i USA i de tidlige år, ledte han ofte den offentlige sang og kunne spille på mrdanga-tromme i op til ti timer om dagen. Senere udvalgte Srila Prabhupada ham som en af de hengivne, der ledsagede ham, da han først rejste rundt i Indien med sine vestlige disciple. Det var her, at Prabhupada begyndte at kalde ham ”Kongen over sankirtana”.

Som en seriøs og beslutsom discipel af Srila Prabhupada påtog Madhudvisa sig mange ansvarsposter under Srila Prabhupada. Han var tempelpræsident i templet i San Francisco, leder af de første hengivne i Akash Ganga i Bombay, medlem af det første Governing Body Commision og den første GBC-sekretær for Australien. Under hans ledelse blev den australske yatra en af ISKCON’s ledende med hensyn til antallet af nye hengivne og bøger distribueret. I de sidste mange år var han en meget aktiv hengiven i ISKCON’s tempel i Los Angles.

Læs mere om Madhudvisa på ISKCON’s hjemmesider såsom www.dandavats.com.

Madudvisa_slideshow

SPMadhudvisa_slideshow