Af Gaura-Nitai Dasa

Sidste år begyndte jeg at arbejde på en lille selvhjælpsbog for moderne mennesker. Den skulle handle om selvdisciplin, som velbekendt er en mangelvare nu til dags. De, der har mest brug for selvdisciplin, er desværre også dem, der har sværest ved at oparbejde den – for ikke at tale om at læse en bog! Derfor er ’Den lille bog om selvdisciplin’ ikke et stort, dybdegående og teknisk værk, men en lille, overskuelig og letlæselig håndbog, som er praktisk anvendelig. En bog, som jeg ville ønske, at nogle havde foræret mit yngre jeg!

De seneste seks år har jeg boet i templet i København, og selvdisciplin eller tapasya, som det kaldes på sanskrit, er et vigtigt aspekt af den hengivne livsstil, som jeg virkelig er begyndt at påskønne. Krishna forklarer i Bhagavad-gita, at den glæde, som i begyndelsen er bitter, men senere sød, er bedre end den, som i begyndelsen er sød, men senere bliver bitter. Denne simple indsigt har hjulpet mig meget. Den har forøget min produktivitet og min livskvalitet i et omfang, som jeg har svært ved at sætte ord på, og hvis den har hjulpet mig, må den også kunne hjælpe andre!

Min oprindelige tanke var egentlig at lave foredrag om selvdisciplin på skoler og gymnasier, men jeg blev så opslugt af at skrive om emnet, at foredraget voksede helt ud af proportioner. Så jeg besluttede at skrive en bog. Den skulle kunne læses af alle i alle aldre, hengivne såvel som ikke-hengivne, og alle skulle kunne drage fordel af den.

Her vil nogle måske spørge, hvad formålet er med, at Krishna-bevidste hengivne skal undervise ikke-hengivne i selvdisciplin. Skulle vi ikke bare holde os til strengt transcendentale aktiviteter? Måske. Jeg holder selvfølgelig selv meget af transcendentale aktiviteter såsom harinama, bogdistribution og lignende, men som Srila Prabhupada ofte forklarede, er godhedens kvalitet for mange et nødvendigt springbræt til Krishna-bevidsthed. Ifølge Srimad-Bhagavatam 11.13.6: ”Indtil man vågner op til en førstehåndserkendelse af sjælen og fordriver den illusoriske identifikation med det materielle legeme og sind, må man fremelske godhedens kvalitet. Ved at komme til godhedens kvalitet kan man intuitivt forstå og praktisere religion, og fra en sådan praksis vil transcendental erkendelse vågne op til dåd.”

Ikke alle er i stand til at forstå, at det er i deres egen bedste interesse at tjene Krishna. Men alle kan forstå og påskønne, at selvdisciplin vil komme dem til gode og hjælpe dem til at nå deres mål. Hvis man først er motiveret til at blive selvdisciplineret og i forsøget på at komme til den platform får en masse gode vaner såsom at stå tidligt op om morgenen, spise sundt og vegetarisk og meditere regelmæssigt, og man samtidig skærer ned på rusmidler og fastfood, tager ansvar for sit liv og undlader at spilde sin tid foran computeren og fjernsynet, har man taget nogle væsentlige skridt i retning af godhedens kvalitet og den hengivne livsstil, som for mange ellers kan virke ekstrem og fremmed.

Men som sagt er bogen ikke kun til ikke-hengivne. Vi har alle sammen plads til at arbejde med vores selvdisciplin. Krishna gentager gang på gang vigtigheden af selvdisciplin. Han forklarer blandt andet, hvorfor og hvordan man må beherske sindet og sanserne. Han forherliger Sine hengivne, der tager løfter med beslutsomhed, og som er vedholdende uanset medgang eller modgang, lykke eller lidelse, varme eller kulde. Der kunne gives mange eksempler, men pointen er simpel. Selvdisciplin er vigtig.

Selvdisciplin er selvfølgelig kun en ud af mange af den hengivnes kvaliteter, hvoraf den vigtigste understreges at være hengivenhed til Krishna og at indrette sig efter Hans vilje. Men hvis vi ønsker at forøge vores hengivenhed og overgivelse til Krishna, er selvdisciplin fortsat en god platform at arbejde på. Faktisk er selvdisciplin behjælpelig, uanset hvad man vælger at fokusere på. En stærk selvdisciplin vil komme én til gode i hengiven tjeneste eller i éns skolegang og karriere. Det er egentlig fuldstændig lige meget, om man har hjertet fuld af materielle ønsker eller ej. Selvdisciplin vil hjælpe én med at nå sine mål uanset hvad. Så længe éns mål er materielle, vil de naturligvis aldrig kunne tilfredsstille selvet, men her kan selvdisciplin hjælpe én til at få krydset nogle punkter af livets to-do-liste og erfare, at disse mål ikke er værd at stræbe efter. Når man så endelig har fået nok, eller som Prahlada Maharaja siger det, er blevet træt af at tygge det samme smagsløse materielle drøv, kan man nå det punkt, hvor man med beslutsomhed kan fæstne sit sind og sin intelligens på Krishnas lotusfødder.

Den lille bog om selvdisciplin udkommer d. 14 april, men kan allerede nu forudbestilles. Hvis du ønsker at modtage en signeret udgave, bedes du sende 100 kr. på MobilePay til 5383 1108. Husk at skrive dit fulde navn og adresse i beskedfeltet og send også gerne samtidigt en sms til det samme telefonnummer.