KRISHNA-BEVIDST HJEMME HOS SIG SELV, 10

Af Lalitanatha Dasa

Dette afsnit om at leve Krishna-bevidst diskuterer vigtigheden af at læse Krishna-bevidst litteratur.

Viden er vigtig, hvis man vil blive dygtig i Krishna-bevidsthed (ja, det er vigtigt, uanset hvad man vil være dygtig til). Man er nødt til at vide, hvad man skal gøre, hvordan man gør det, og hvorfor man gør det.

I tilfældet med transcendental viden er det ikke noget, man kan spekulere eller eksperimentere sig frem til. Transcendental viden er man nødt til at blive givet fra Krishna igennem en kæde af åndelige mestre. Man er altså nødt til at forbinde sig med en kæde af åndelige mestre, der går tilbage til Krishna (guru-parampara). I den moderne Hare Krishna-bevægelse er Srila Prabhupada repræsentanten for en sådan guru-parampara, der går hele vejen tilbage til Krishna såvel som til Sri Caitanya Mahaprabhu, Krishnas inkarnation for 500 år siden.

Srila Prabhupada oversatte et væld af Krishna-bevidst vedisk litteratur fra sanskrit og bengalsk til engelsk og udstyrede det med kommentarer, der specielt er forståelige for det moderne menneske. Fra engelsk er disse bøger blevet oversatte til andre sprog inklusive dansk. Det er derfor en af de vigtigste aktiviteter for enhver hengiven, der knytter sig guru-parampara igennem Srila Prabhupada, at læse og studere hans bøger indgående.

I hans bøger finder man i en tilgængelig og forståelig form essensen af al vedisk kundskab og en dyb realisering af Krishna-bevidsthed. Man vil opdage, at svarene på alle ens spørgsmål findes der. Ydermere har hans bøger en tilstedeværelse af Krishna, som man kun møder, når en ren hengiven skriver for at tilfredsstille og glæde Krishna og gavne sine læsere med transcendental viden. Igennem regelmæssig læsning af Prabhupadas bøger bliver man fast forankret i Krishna-bevidsthed.

Det er derfor klogt at gøre det til en fast rutine at læse mindst en eller to timer hver dag i Srila Prabhupadas bøger. Gør man det, vil man have et meget mere fredfyldt sind og den forståelse og indsigt, det kræves for at møde verden på en Krishna-bevidst måde.

Rækkefølgen, man læser Srila Prabhupadas bøger i, er som regel, at man starter med nogle af grundbøgerne. På dansk har vi bl.a. Smagen af en anden verden, Naturlig glæde, Liv kommer fra liv og Sri Isopanisad. Også biografien over Srila Prabhupadas liv – Prabhupada af Satsvarupa Dasa Gosvami – er glimrende læsning til at starte med.

Derefter kan man gå videre til Bhagavad-gita som den er. Det er godt at læse den igennem to gange til at starte med og derefter altid læse i den løbende (på intet tidspunkt kan man siges at være færdig med Bhagavad-gita). Herefter kan man gå i gang med Srimad-Bhagavatam. Det er et kæmpeværk i tolv bøger, der på dansk fylder 22 bind, et skatkammer af hengivenhed, transcendental kundskab og vedisk kultur, bogen pr. excellence om Krishna. Til sidst eller sideløbende kan man gå man i gang med Caitanya-caritamrta, et andet mangebinds værk, der indgående og ekstatisk beskriver Herren Caitanyas liv, aktiviteter og lære.

Kan man læse engelsk, kan man supplere med bøger, der ikke er kommet på dansk endnu, eller som er gået ud af trykken. Disse omfatter Nectar of Devotion, The Science of Self Realisation (en glimrende introduktionsbog.), Teachings of Lord Caitanya m.fl.

Kan man finde tid om morgenen til at læse, er det godt. Ellers bør man afsætte et andet tidspunkt på dagen. Anbefalingen er mindst en time dagligt og gerne mere. Som godnatlæsning anbefalede Srila Prabhupada specielt Krishna-bogen.

Foredrag

Ud over at læse Srila Prabhupadas bøger er det også vigtigt at lytte til nulevende hengivne. Benyt altid chancen, når du kan gå til foredrag med avancerede hengivne. Inviter dem om muligt til dit hjem.

I vore dage har vi også adgang til utallige forelæsninger, som man kan hente ned fra Internettet. Hvis du har en MP3-afspiller og tid til at lytte til disse foredrag, er der masser at hente der. Templer over hele verden har deres egne hjemmesider, og mange af dem ligger løbende de daglige foredrag ud på nettet.

Bor du i København eller Århus, har du også mulighed for at lytte til Radio Krishna, der har sendt hver dag uafbrudt i over 35 år (se www.krishna.dk for sendetider). Og hvis du ikke bor inden for radioens senderækkevidde, kan du på hjemmesiden https://soundcloud.com/krishnadk/sets finde mange af Radio Krishnas udsendelser og andre Krishna-bevidste foredrag.