Forbindelse mellem Norden og Vedaerne

– Ved Amogha-drk Krishna Dasa –

For en stykke tid siden modtog vi et brev fra Australien fra en studerende, der havde nogle spørgsmål om spor af vedisk religion i oldtiden. Vi valgte at sende spørgsmålene videre til den amerikanske Prabhupada-discipel Sri Nandanandana Prabhu, der videre henviser til sin bog Proof of Vedic Culture’s Global Existence og hjemmesiden www.stephen-knapp.com, hvis man gå dybere ind i emnet. Her følger email-udvekslingen mellem Daniel og Sri Nandanandana Prabhu.

 

Daniel: Kære Krishna-hengivne. Goddag, mit navn er Daniel. Jeg er 28 år og skriver fra Sydney, Australien. Jeg har for nylig undersøgt Nordeuropas og Skandinaviens prækristne traditioner og lagt mærke til ligheder med vedisk religion.

Jeg har også kigget på mine forfædres baggrund i England og vikingerne fra omkring år 1000 fra Danmark og før det englænderne, sakserne og jyderne, så jeg ønsker at forbinde mig med folk i Danmark, som kunne kende til alt dette. Jeg har sporet, hvordan mange af englænderne kom fra Slesvig-Holstein og Anglen op til Danmark og friserne fra Nordholland.

Jeg har også lært en smule om forholdet mellem teutoniske og norrøne legender om Woten eller Odin osv., som ligner Indra, devaernes konge.

Sri Nandanandana: På mange måder er de norrøne guder versioner af de vediske guder, men med ændrede navne og nogle forskellige karakteristika baseret på folkets æstetiske værdier eller preferencer.

Daniel: Jeg ved, at reinkarnation bliver accepteret i Eddaen.

Sri Nandanandana: Eddaerne er også hentet fra Vedaerne, specielt de puraniske historier, som er blevet ændret p.gr. af norrøne værdier.

Daniel: Så jeg undrer mig over, om nogen, der kender mere til alt dette, har arbejdet med at gøre nogle sammenligninger? Jeg ved, at det lettiske sprog er beslægtet med sanskrit og finsk med dravidisk, så var der en vedisk kultur i den baltiske region i forgangen tid?

Sri Nandanandana: Det lader til, at vikingerne er udsprunget fra de vediske ksatriya-krigere. Det litauiske sprog har også talrige ligheder eller sågar direkte forbindelser med sanskrit. Mine litauiske venner fortæller mig om dette, hver gang jeg besøger dem. Så tydeligvis var der en stor forbindelse der med den vediske kultur, og det kunne tilmed have været en del af den vediske kultur.

Daniel: Disse er meget specialiserede områder, så jeg håber at kunne få gavn af de Krishna-hengivnes ekspertise derovre. Jeg har hørt teorier om, at vikingernes runer kunne være beslægtede med ”indus-skriften”, men jeg er ikke sikker.

Sri Nandanandana: Det har jeg også hørt, men har ikke undersøgt det nærmere.

Daniel: Alt dette giver mig en følelse af samhørighed, en fornemmelse af at være kommet hjem, men jeg ser kun brudstykker af hele historien, så jeg ville sætte pris på noget feedback.

Siden Grønland også er et territorium af Danmark, undrer jeg mig, om jeg må spørge, om der er bevis på, at Grønland var ubeboet, før vikingerne ankom omkring år 1000? Altså bortset fra de nordamerikanske inuitter.

Sri Nandanandana: Jeg kender ikke til vidnesbyrd, der fortæller meget om dette.

Daniel: Et vedisk verdenssyn ville være mere åbent over for dette, vil jeg tro, siden vestlige præsentationer af ”historie” ofte har bind for øjnene. Alt det bedste, Dan.

Sri Nandanandana: Jeg håber, dette hjælper en smule, men som jeg skrev, vil du måske finde, at min bog Proof of Vedic Culture’s Global Existence fortæller mere om dette. Jeg er ved at skrive en ny bog om dette emne, men med helt nye oplysninger til at uddybe dette synspunkt. Haribol.