Som et nyt tiltag i 2018 har vi i templet i København valgt at dedikere den sidste uge i hver måned til dynamisk undervisning. Der bliver forskellige kurser i løbet af dagen, og hver aften i templet vil der være interessante foredrag på et tidspunkt, hvor mange vil have mulighed for at møde op. Srila Prabhupada ønskede, at ISKCON’s templer skulle være uddannelsesinstitutioner. Håbet er, at dette initiativ vil bringe templet i København et skridt nærmere på det ideal.

Den første kursusuge løber fra mandag den 22. til lørdag den 27. januar med fire seminarer og foredrag om dagen. Således lægger Lalitanatha Prabhu ud med en serie videnskabelige lektioner, der udfordrer det moderne materialistiske paradigme. Han giver følgende foredrag over emnet Krishna-bevidsthed og moderne videnskab. Alle er velkomne:

Mandag den 22.1 kl. 17.30 – 19.00:
Evolution – den moderne mytologi, del 1

Tirsdag den 23.1 kl. 17.30 – 19.00:
Evolution – den moderne mytologi, del 2

Torsdag den 25.1 kl. 17.30 – 19.00:
Bevidsthed og det paranormale

Fredag den 26.1 kl 17.30 – 19.00:
Forbudt Arkæologi, del 1: Menneskeracens skjulte historie

Lørdag den 27.1 kl. 17.30 – 19.00:
Forbudt Arkæologi, del 2: Avancerede civilisationer i fortiden

Kurserne i dagtimerne er også åbne for alle, der har mulighed for at komme på det tidspunkt. Der bliver studier i Bhagavad-gitas filosofi, træning i hengivent liv mm. Kontakt templet for nærmere detaljer.

Vi håber, at rigtig mange af jer vil drage fordel af dette tilbud. Som Sri Krishna udtaler i Bhagavad-gita (4.42):

”Derfor bør den tvivl, der er opstået i dit hjerte på grund af uvidenhed, nedsables med kundskabens våben. Bevæbnet med yoga, O Bharata, rejs dig og kæmp.”