I juli-nummeret af Nyt fra Hare Krishna refererede vi til en resolution fra IDL (ISKCON Danmarks Landsråd), ifølge hvilken ethvert dansk ISKCON-projekt kun må distribuere bøger fra BBT (The Bhaktivedanta Book Trust). Vi refererede resolutionen således: 

”En betingelse for, at et projekt kan kaldes et ISKCON-projekt, eller at en person kan kalde sig medlem af ISKCON Danmark, er overholdelse af Srila Prabhupadas princip om, at hans bøger kun må udgives af og komme fra The Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Srila Prabhupada etablerede, at alle hans bøger skulle udgives af BBT, og at ISKCON’s templer og hengivne kun skulle købe hans bøger igennem BBT. Uheldigvis er der efter Prabbhupadas tid sket det, at et tidligere medlem af ISKCON med et juridisk fif har tiltvunget sig en begrænset ret til at udgive nogle af Prabhupadas bøger. Det har ført til oprettelsen af et alternativt piratforlag, der nu forsøger at konkurrere med BBT i udgivelsen af Prabhupadas bøger. IDL fastslår, at dette strider imod Srila Prabhupada, og kan derfor ikke anerkende nogen form for projekt eller hengiven, der ikke følger dette princip, som del af ISKCON Danmark.”

Dette var et referat af en resolution af den 17.2.2014, der lød således:

”IDL stadfæster, at en af betingelserne for at være et ISKCON-projekt er, at kun bøger fra the Bhaktivedanta Book Trust (BBT) bliver distribueret. Srila Prabhupada etablerede, at alle hans bøger skulle udgives af BBT, og at ISKCON kun skulle købe hans bøger igennem BBT. IDL kan derfor ikke anerkende ethvert projekt eller hengiven, der ikke følger dette princip, som del af ISKCON.”

For at imødekomme et par misforståelser er denne resolution blevet ændret til følgende ordlyd:

”Srila Prabhupada etablerede, at alle hans bøger skulle udgives af BBT, og at ISKCON kun skulle købe hans bøger igennem BBT. Hvis et projekt eller en hengiven ikke anerkender dette princip, men distribuerer bøger af Srila Prabhupada, som ikke er trykt af BBT, går dette direkte imod Srila Prabhupadas ønske. IDL stadfæster derfor, at en af betingelserne for at være et ISKCON-projekt i Danmark er, at Srila Prabhupadas bøger, som distribueres igennem dette projekt, skal være trykte af Bhaktivedanta Book Trust (BBT).”

En par misforståelser ved den første formulering var, at ISKCON-projekter ikke må distribuere eller sælge andre Krishna-bevidste bøger, hvis de ikke udgives af BBT. Det må de dog godt. Det handler kun om, at Srila Prabhupadas bøger skal komme fra BBT. Ligeledes kunne det misforstås, at hvis en hengiven lå inde med bøger fra Srila Prabhupada, der ikke var udgivet af BBT, var han eller hun ikke længere medlem af ISKCON. Derfor er det blevet præciseret, at der er tale om videresalg og distribution af bøger.

 

Srila Prabhupada om kun BBT

Med hensyn til Srila Prabhupadas ønske om, at hans bøger udelukkende skulle udgives gennem BBT, sendte han den 14. marts 1974 følgende memorandum til alle sine templer:

 

”Mine kære disciple.

Modtag mine velsignelser. Nu, hvor vores ISKCON er ved at vokse sig til en vældig stor verdensomspændende organisation, er det kommet mig for øre, at nogle centre somme tider trykker mine bøger, beholder hele indsamlingen og bruger alle pengene uden om The Bhaktivedanta Book Trust. Dette må ikke foregå.

Jeg startede specielt BBT for at anbringe særrettighederne der til at udgive alle mine bøger med min lære, skriverier og foredrag. På denne måde skal indsamlingerne deles i 50 procent til trykning af nye bøger og 50 procent til opførelse af templer.

BBT kan autorisere centre til at udgive ting, som det er tilfældet med oversættelser på fremmede sprog, med den overenskomst, at når den fremmede udgivelse bliver økonomisk rentabel, skal de betale procenter til BBT. Men enhver form for udgivelse af ISKCON-litteratur skal foregå igennem BBT eller under BBT’s billigelse og godkendelse.

Hvis templer udgiver uafhængigt, vil det ske på bekostning af de bøger, jeg selv udgiver, og kunne i sidste ende føre til økonomisk fallit for BBT, hvilket ville betyde, at jeg ikke kunne bestille nye bøger fra trykkeren eller have nok kapital til at opføre tempelprojekter.

Jeg går ud fra, at dette nu er klart, og I vil gøre det, der er nødvendigt. Hvis I har spørgsmål i denne henseende, kan I skrive til mig direkte og eller rådføre jer med GBC-repræsentanten.

Jeres evige velønsker

A.C. Bhaktivedanta Swami.”

 

Efter Srila Prabhupada bortgang er der imidlertid sket det, at nogle tidligere ISKCON-folk ved en juridisk manøvre har tiltvunget sig en begrænset rettighed fra BBT til udgivelse af nogle af Prabhupadas bøger. Dette stred direkte imod både BBT’s og GBC’s ønske, men skete ikke desto mindre. Derfor har vi nu den situation, at hvad de fleste ISKCON-folk anser for at være et piratforlag, Krishna Book Incorporated (KBI), udgiver nogle af Prabhupadas bøger på trods af Srila Prabhupadas ønske om det modsatte. Ingen kan nægte, at KBI har en juridisk ret, men ISKCON’s og BBT’s ledelse anerkender ikke, at KBI har nogen åndelig autoritet til at gøre dette. Derfor udsendte GBC’s formand, Tamohara Prabhu, og medlem af BBT’s bestyrelse Svavasa Prabhu den 12. januar 2014 følgende brev til samtlige ISKCON’s templer (se http://www.dandavats.com/?p=12250):

 

”Til alle templer.

Kære hengivne.

Modtag vores dybeste ærbødighed. Al ære til Srila Prabhupada.

Det er kommet os for øre, at der er en vis forvirring med hensyn til anskaffelsen af Srila Prabhupadas bøger til massedistribution. Det er ISKCON’s politik, sådan som det præciseres af Srila Prabhupada i det ledsagende brev [her refereres der til ovenstående memorandom fra Srila Prabhupada], at alle ISKCON-templer køber Hans Guddommelige Nådes bøger direkte og udelukkende fra BBT.

For nylig blev en lommeversion af Bhagavad-gita as it is trykt i stort antal, og salgsagenter for denne udgave har aktivt forsøgt at sælge disse bøger til templer og tempelhengivne til massedistribution. Disse bøger er ikke autoriseret af BBT og lever ikke op til de kriterier, der blev angivet i BBT’s kontrakt med Krishna Books Inc. med hensyn til udgivelsen af Srila Prabhupadas værker fra før 1978. Enhver påstand om det modsatte er falsk.

Som det bliver påpeget i Srila Prabhupadas brev:

“Hvis templer udgiver uafhængigt, vil det ske på bekostning af de bøger, jeg selv udgiver, og kunne i sidste ende føre til økonomisk fallit for BBT, hvilket ville betyde, at jeg ikke kunne bestille nye bøger fra trykkeren eller have nok kapital til at opføre tempelprojekter.

Jeg går ud fra, at dette nu er klart, og I vil gøre det, der er nødvendigt. Hvis I har spørgsmål i denne henseende, kan I skrive til mig direkte og eller rådføre jer med GBC-repræsentanten.”

Der er ingen grund til at være usikker eller forvirret i denne forbindelse. Disse bøger er ikke autoriseret af BBT. Skulle ISKCON-templer distribuere dem, går de imod Srila Prabhupadas direkte instruktioner.

Jeres tjenere,

Tamohara Das, formand for GBC’s bestyrelsesråd

Svavasa Dasa, medlem af BBT’s bestyrelse.”