Denne udgivelse ser på, hvordan mange tilhængere af den moderne Hare Krishna-bevægelse opfatter Jesus Kristus.

Det første og længste afsnit er en artikel af Suhotra Swami og handler om, hvordan den historiske Jesus og hans lære sandsynligvis er en anden end den, der læres igennem Vestens mest udbredte religion, den organiserede kristendom. Det billede, der tegnes, er af en åndelig læremester, hvis undervisning på mange væsentlige områder er sammenfaldende med det, som Krishna lærte i Bhagavad-gita.

Det andet afsnit er et kig på teorierne om, at Jesus tilbragte en stor del af sit liv i Indien, både i tiden før korsfæstelsen og efter, imens det tredje og sidste afsnit er en samling af citater fra Srila Prabhupada om Jesus.