Af Lalitanatha Dasa

Det andet afsnit om at være Krishna-bevidst hjemme hos sig selv forklarer, hvordan man opsætter et alter til Krishna.

Det første skridt til at gøre sit hjem Krishna-bevidst starter naturligt med, at man giver Krishna et alter i sit hjem. Alle hengivne har et alter med billeder eller statuer (’Deiteter’) af Krishna og de åndelige mestre. Det gør med det samme Krishnas tilstedeværelse konkret og personlig og forandrer ens hjem fra at være et almindeligt hus eller lejlighed til at være et tempel for Krishna og en åndelig oase midt i den materielle verden. Her foran alteret kan man synge for Krishna dagligt og tilbede Ham, meditere, læse, studere osv.

Har man mulighed for at bruge et helt lokale som tempelrum, er det flot, men så megen plads har de færreste. At have alteret op ad en væg eller i et hjørne i en stue er derfor almindeligt. Sørg under alle omstændigheder for at give alteret så prominent en plads som muligt og stuv det ikke af vejen i et kosteskab i baggangen eller noget i den retning. Krishna fortjener i det mindste lige så prominent en plads i hjemmet som fjernsynet, hvis du har et sådant.

Et typisk hjemmealter kan være som på tegningen. Set fra siden har det skitserede alter form som trappetrin. Alterets lavere niveauer bør altså rage længere ud end de højere niveauer. På det nederste niveau står der billeder af de åndelige mestre fra Srila Prabhupada af og bagud til hans åndelige mester, dennes åndelige mester osv. På det mellemste niveau kan man have billeder af forskellige inkarnationer af Krishna, og øverst står Krishna Selv, oftest sammen med Hans evige ledsagerske Srimati Radharani. Mere præcist har vi her på tegningen (se nummereringen):

 • De åndelige mestre:
  1a – Srila Prabhupada, ISKCON’s grundlægger­-acarya;
  1b – Bhaktisiddhanta Sarasvati;
  1c Gaurakisora Dasa Babaji;
  1d – Srila Bhaktivinoda Thakura.
 • De seks Gosvamier.
 • Panca-tattva – Herren Caitanya og Hans fire vigtigste ledsagere.
 • Herren Nrsimhadeva.
 • Sri-Sri Radha-Krishna.

Er man blevet initieret af en nulevende åndelig mester, har man også hans billede på alteret forneden til venstre. Dog har man ham ikke på alteret, når man har besøg af andre hengivne eller gæster, der ikke har ham som deres åndelige mester.

Billeder til alteret kan anskaffes igennem en tempelbutik eller hentes ned fra Internettet.

For at holde en standard bør man være selektiv med hensyn til, hvem og hvad man har på alteret. Skønt halvguder og forfædre skal respekteres, tilbedes de ikke på niveau med Krishna og er derfor ikke på alteret. Ligeledes bør man heller ikke blande forskellige mestre og personligheder fra forskellige traditioner. Selv om vi alle naturligvis har stor respekt for f.eks. Jesus, Buddha eller Kong-fu-tse, har vi dem ikke på alteret, fordi de tilhører andre traditioner.

Ved at have et alter eller tempelrum inviterer vi Krishna, den mest betydningsfulde person i universet, til at residere i vort hjem. Derfor bør man give Ham en passende atmosfære at opholde Sig i. Gør rent på og omkring alteret hver dag og også helst i resten af stuen og hjemmet. Hav friske blomster på alteret sammen med levende lys, røgelse osv. Hver gang man kommer ind i lokalet, hvor alteret står, og hver gang man forlader rummet, bukker man sig ned foran alteret og siger mantraerne til sin guru eller Srila Prabhupada. Kender man ikke disse mantraer, siger man i stedet Hare Krishna-mantraet.

Der er mange detaljerede regler for altertilbedelse, og man bør gradvist lære dem fra erfarne hengivne eller besøge et tempel og lære tilbedelsen der. Men selv uden at kende alle detaljerne eller ret meget i det hele taget bør man gå i gang med det samme. Det, der betyder mest for Krishna, er din hengivenhed. Han vil afgjort være tilfreds, når du inviterer Ham til at være midtpunkt i dit hjem.

På mere avancerede altre har man Deiteter (’statuer’) af f.eks. Radha-Krishna i stedet for billeder. Men det anbefales ikke, før man har lært, hvordan man tilbeder Dem rigtigt, og også er blevet rigtigt indviet. Krishna er lige så meget til stede på et billedalter, og det er meget mindre krævende.