Af Lalitanatha Dasa

I vores læserundersøgelse i oktober blev vi bl.a opfordret til at skrive om, hvordan man praktiserer Krishna-bevidsthed hjemme hos sig selv. En læser skrev: ”Savner noget mere om, hvad vi kan gøre hjemme hos os selv, f.eks. om at spise prasada.”

Den opfordring bliver fulgt op over de næste numre med en serie artikler, der dels blev bragt i Nyt fra Hare Krishna i år 2000, dels udkom i 2010 i et særnummer, Krishna-bevidsthed sådan! Da en stor del af læserne er kommet til efter 2010, mener vi, at vi godt kan bringe disse artikler igen i en nyredigeret version.

Da Sri Caitanya Mahaprabhu for 500 år siden rejste i Sydindien, kom Han til en landsby, hvor brahmanaen Kurma boede. Kurma og hans familie tog imod Caitanya Mahaprabhu med stor respekt og hengivenhed, vaskede Hans fødder, bespiste Ham og havde Ham som deres gæst natten over.

Da Caitanya Mahaprabhu næste dag drog videre, kom Kurma og bad Ham af hele sit hjerte: ”Min kære Herre, må jeg ikke få lov til at følge med? Jeg kan ikke længere holde mit materialistiske liv ud.”

Mahaprabhu svarede: ”Nej, tænk ikke sådan. Bliv i stedet her, hvor du bor, og syng altid Krishnas hellige navn.”

Han opfordrede videre Kurma til at studere Bhagavad-gita og Srimad-Bhagavatam og dele deres viden med andre. Herren sluttede: ”Hvis du følger disse instruktioner, vil dit materialistiske hjemmeliv ikke være en hindring for dit åndelige fremskidt. Hvis du gør dette, mødes vi igen engang, eller rettere, du vil altid mærke Min tilstedeværelse.”

Mange tror ligesom Kurma, at hvis man vil være Krishna-bevidst og leve et Krishna-bevidst liv, skal man opgive alting og leve resten af livet i forsagelse. Det er oftest en misforståelse. Caitanya Mahaprabhu opfordrede generelt ikke folk til at opgive noget, men blot lægge Krishna til deres liv. På den måde lever de ikke længere i den materielle verden eller bliver påvirket af den materielle verdens lidelser.

Denne serie er en indføring i, hvordan man gør dette, og henvender sig til enhver, der efter at have stiftet bekendtskab med den Krishna-bevidste filosofi er blevet overbevist om dens rigtighed og ønsker at praktisere den. Med andre ord er det for den, der allerede har forstået, at han er en evig åndelig sjæl, at Krishna er Guddommens Højeste Personlighed, at han er Krishnas evige tjener, og formålet med hans liv er at genoplive hans oprindelige forhold til Krishna og vende tilbage til Krishna og livet i den åndelige verden. Han har også forstået, at Krishna-bevidsthed er mere end en lænestolsfilosofi og noget, man blot tror på. Det er en aktiv livsstil og åndelig praksis. Derfor vil han nu gerne vide, hvad han skal gøre for rent faktisk at leve et Krishna-bevidst liv.

Vi vil derfor gennemgå, hvordan man gør sit hjem til en bolig for Krishna, tilbeder Krishna som en fast daglig rutine, reciterer Hare Krishna, indretter sin dagligdag Krishna-bevidst, ofrer sin mad til Krishna, forbinder sit almindelige materielle liv med Krishna osv.

Det er alt sammen ment som en hjælp og inspiration til alle, som ikke har daglig adgang til at være sammen med andre hengivne eller kan søge beskyttelse i et tempelfællesskab. For at få fuldt udbytte af serien bør man dog sideløbende rådføre sig med rutinerede hengivne om sin bestemte situation. Man bør også studere Srila Prabhupadas bøger og lytte til hans forelæsninger og forelæsninger med andre hengivne. Men gør man det, vil man med de nyttige redskaber, man får i denne serie, kunne leve et fuldt Krishna-bevidst liv midt i den moderne materialistiske verden. (Fortsættes i næste nummer)