Af Tattvavit Dasa og Urmila Devi Dasi

Denne artikel er fra Back to Godhead India den 1. juli 2012. Her fortæller Tattvavit Prabhu og Urmila Devi om de spændende engelske Krishna Avanti-skoler, der på det tidspunkt havde kørt i fem år. Nu otte år senere er der som nævnt i Nyt fra Hare Krishna 2.2020 ti skoler i England og planer om at starte Danmarks første Krishna Avanti-skole. Derfor denne artikel.

Mange steder i verden har forældre valget mellem gratis offentlig sekulær uddannelse og kostbare religiøst baserede privatskoler. Men nu betaler staten i England såvel som i Australien og New Zealand driftsomkostningerne for alle skoler, der drives af religiøse institutioner (et resultat af politikken siden 1997 med at inkludere andre religioner end kristendom og jødedom). Dette program giver børn mulighed for at lære almindelige sekulære skolefag i et kulturelt miljø, hvor etikken og noget af skolens infrastruktur er religionsbaseret, uden at forældrene skal af med skolepenge oven i den skat, de allerede betaler.

Omkring 7.000 skoler eller næsten en tredjedel af Englands skoler er religiøse skoler. Alligevel manglede tilhængerne af de hellige vediske tekster indtil for nylig en statsstøttet skole.

Tilløbet til en sådan skole startede i 2005. I det år vandt iFoundation, der blev etableret i 2003 af forsamlingsmedlemmer fra Bhaktivedante Manor for at skabe virksomheder, der arbejder for at fremme vaisnava-værdier, godkendelse til en grundskole, der skulle have ISKCON, Hare Krishna-bevægelsen, som sin religionspartner.

Den deraf resulterende skole, der blev opført i Edgware, en by i Harrow, en valgkreds i det nordvestlige London, kaldes Krishna Avanti. Staten betalte det meste af opførelsesomkostningerne. Resten kom fra frivillige bidrag. At få skolen færdiggjort nåede en dramatisk kulmination, da et sidste øjebliks tab af private midler bragte projektet i fare med et hul i budgettet på 2,5 millioner pund. IFoundation søgte hjælp og vejledning fra det rutinerede Patron Council på Bhaktivedanta Manor, og sammen udviklede de på to dage en strategi til at sikre projektet. Det inkluderede, at Bhaktivedanta Manor påtog sig risikoen for det økonomiske underskud, mens støtte blev samlet ind fra forsamling, hengivne og andre. Dette var typisk for de ofre og udfordringer, som projektets mange hengivne måtte gennemgå.

I 2011 åbnede Krishna Avanti grundskole nummer to i Leicester. Snart åbner der to skoler mere, en i Redbridge og endnu en i Harrow. At ISKCON er den religiøse partner for Englands første hinduskoler, betyder, at den engelske regering og hindusamfundet anerkender den åndelige vej af tjeneste til Krishna, som ISKCON’s hengivne underviser i, som en essentiel og autentisk gren af vaisnavismen, den største af flere grundtraditioner, der udgør hinduismen.

Hvad betyder skolens religionsbaserede natur for børnene? Sjælens evige beskæftigelse i tjeneste, der kaldes sanatana-dharma på sanskrit, er naturligvis et grundlæggende element i skoledagen. Midt i den nye skolebygning står et tempel, der er bygget ifølge vedisk arkitektur, men nedskaleret til trekvart størrelse for børnenes skyld. Skoledagen begynder med kirtana, mens børnene betragter Krishna og Hans bror, Balarama, på alteret. Krishna og Balarama gik i skole sammen for længe siden i Avanti (nutidens Ujjain i Indien). Navnet Krishna Avanti, der kan oversættes som ”Krishna i Avanti”, har til formål at inspirere til kærlighed til Gud og uddannelse.

Templet er opført i Makrana-marmor, den samme sten, der blev brugt til Taj Mahal. 200 indere i byen Makrana, Rajasthan, udhuggede marmoret, før det blev sendt til Edgware.

Templets centrale placering i skolen gav store udfordringer under opførelsen. Forsinkelser i Indien og en mangel på kvalificerede stenhuggere i England blev et logistisk mareridt. IFoundation ville ansætte stenhuggere fra Indien, men for at få arbejdsvisum skulle de bestå en prøve i engelsk. IFoundation betalte ti af dem til at lære engelsk på fuld tid i forventning om, at nogle af dem ville bestå. Men de dumpede alle. Til alt held fandt iFoundation til sidst frem til nogle engelske stenhuggere, og problemet var løst.

Det åndelige element i Krishna Avanti

Spiritualitet er til stede i ikke kun den fælles tilbedelse i Krishna Avanti. Det er vævet ind i det nationale pensum, som skolen underviser i, og påvirker meget mere end bare religionsundervisningen. Rasamandala Dasa, forfatter til bogen The Heart of Hinduism, der bruges i religionsundervisningen i Englands skoler, hjalp med at styrke Krishna-Avantis læseplan med ting, som vaisnavismen kunne bidrage med, såsom dens udviklede ideer om åbenhed og lighed blandt alle levende væsener og dens vægt på interaktive og erfaringsbaserede tilgange til undervisning. At lære børn spiritualitet tilfører undervisning og karakterdannelse en følelse af et ophøjet formål. Selv om nutidens skoler har værdiundervisning på skemaet, lægger skolerne alligevel mere vægt på karriere og verdslige muligheder, og det går ud over eleverne. Krishna Avantis lærere forstår på den anden side, at når børn får en uddannelse, der er gennemsyret af åndelige værdier, bliver de det, som Srila Prabhupada beskriver som de bedste borgere: renlige, ærlige, lovlydige, loyale, sunde og flittige.

I sin evaluering af den første Krishna Avanti-skole udtalte The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills: ”Elevernes glæde ved at gå i skole er meget tydelig og demonstreres af deres faste opmøde, punktlighed, førsteklasses opførsel og følelse af formål. De leger og arbejder i fuldstændig samdrægtighed og reagerer entusiastisk over for deres lærere. Elevernes åndelige, moralske, sociale og kulturelle udvikling er enestående.”

Yoga-øvelser, sanskritklasser og lektioner i musik, dans og drama med indiske og vestlige stilarter og instrumenter og rent vegetariske måltider, der ofres til Krishna og Balarama og spises på den traditionelle vediske måde, hvor man sidder med korslagte ben på gulvet i spiselokalet, adskiller også Krishna Avanti fra andre skoler.

Hvordan forholder Krishna Avanti sig til kontroverser mellem videnskab og religion? Bogen In Good Faith giver et indblik i ”skoler, religion og offentlig støtte” i England. Forfatterne bemærker, at videnskaben somme tider stiller spørgsmål ved undervisning i ideen om Gud og anser den for uvidenskabelig og irrelevant. I en sådan materialistisk forståelse er alle væsener uden en sjæl og produkter af evolution. Denne opfattelse er i konflikt med vaisnava-opfattelsen af, at Gud og sjælen er roden til universets begyndelse. Så ligesom skolerne, der nævnes i In Good Faith, giver Krishna Avanti videnskabelig træning fra sit eget perspektiv, forbliver loyal over for skolens religiøse overbevisninger og opmuntrer til kritisk tænkning, når det kommer til videnskabelige spørgsmål.

Når det kommer til faglig kunnen, får eleverne fremragende karakterer. I The National Curriculums prøver i naturfag, engelsk og matematik lå hver eneste elev fra Krishna Avanti i aldersgruppen fem til syv år over landsgennemsnittet.

Sanatana-dharma er som sjælens natur en bevidsthed, der åndeliggør mange af skolens aktiviteter. Eleverne lærer vers fra Bhagavad-gita, så ord som karma og bhakti gradvist bliver velkendte og elskede og fylder børnenes fantasi. Herren Krishna udtaler, at sjæle skal være optagede af Ham, give deres kærlighed til Ham, ofre for Ham og handle af respekt for Ham, og lover, at på denne måde vil de komme til Ham, siden de er meget elskede af Ham.

I kommentaren til sin oversættelse af Bhagavad-gita skriver Graham Schweig (Garuda Dasa), at det endelige mål for sjæle er at opnå en tilstand, hvor man giver hele sit hjerte i uafbrudt, ubetinget kærlighed i respons til Guds længsel efter at elske os. Krishna erklærer Sin inderlige længsel som isto ’si me drdham iti: ”Du er så meget elsket af Mig!” (Bg.18.64) Gud opsøger menneskeheden og elsker lidenskabeligt Sine sjæle.

En dyb åndelig bevidsthed og opmærksomhed er den egentlige grund til, at Krishna Avanti inkluderer traditionelle ritualer, sanskritklasser og almene fag, der er indgydt med bhaktiens vision, sjælens kærlighedstjeneste til Krishna.

Fokus på opmærksomhed

Rupesh (Rupesvara Gauranga Dasa), en hengiven, der blev inspireret af skolens åndelige etos til at undervise der, tog 30 elever med til computerrummet for at finde billeder af Krishna og skrive sætninger om, hvad Krishna har på. Senere forklarede han dem, hvorfor de skal lytte og være opmærksomme. Opfordringen til børnene om at være opmærksomme høres i alle skoler, men i Krishna Avanti kan det siges, at der er et bevidst åndeligt motiv bag. Opfordringen til at ”være opmærksom” nedkalder almindeligvis mere tanker om pligtopfyldende og modvillig lydighed end om inspireret motivation. Normalt er det en streng formaning til eleverne om igen at koncentrere sig om en foranliggende opgave, der kræves for at kunne bestå.

Men i en højere forstand sætter opmærksomhed børn i stand til at modtage det, der ligger uden for dem selv og er transcendentalt for dem. Dette er ikke et helt nyt begreb i Vesten. Uddannelsesfilosoffen og aktivisten Simone Weil skrev: ”Det eneste seriøse mål med skolearbejde er at træne opmærksomheden.” Hun underviste i skoler i 1930erne, og i hendes bog Waiting for God er der et essay med titlen ”Reflections on the Right Use of School Studies with a View to the Love of God.” Bhagavad-gita havde stor indflydelse på hende og inspirerede hende tilmed til at lære sanskrit. I sin bog uddyber hun sammenhængen mellem opmærksomhed og uddannelse. Alle skolefag bør, hævder hun, rettes imod evnen til at være opmærksom, for det fører til åndelig vækst og dialog.

Den højeste form for opmærksomhed er at fokusere på Gud og derved fremelske en hellig længsel efter Ham. Så længe man er således koncentreret, bereder man sig selv på at acceptere tjeneste til Gud sammen med et etisk ansvar over for Hans skabninger. Mere værdifuldt end en egoistisk stræben efter prestige og besiddelser er at lære at være ydmyg, medfølende og forstående. Disse kvaliteter kan realiseres gennem hengivenhed og blive til en åndelig vej, der overskrider begrænsningerne i egoistisk at tænke: ”Jeg er denne krop.”

Krishna Avanti tager indsigten fra Vestens uddannelsesfilosoffer til dens højeste konklusion ved at træne børnene til at være opmærksomme på og tjene Gud og åbne dem over for nåde og kilden til en højere intelligens. Opmærksomhed er ikke blot en koncentrationsdisciplin for at få en foranliggende opgave overstået, men ”om at rette alt, som er i sjælens magt, imod Gud,” som Weil skrev det.

Srila Prabhupada udtrykte en tilsvarende ide i et brev: ”En overgiven hengiven ser, at alting er en del af Krishnas plan, og hvad end der er meningen, der skal være, det gør jeg. Lad mig gøre det med min fulde opmærksomhed viet til hver eneste detalje. Lad mig blive absorberet i en sådan tjeneste, ligegyldigt hvad den er. Lad alle andre hensyn blive glemt og mit eneste ønske være at gøre den bedste ting alene for at glæde Krishna. Det er det avancerede forståelsesstadie i hengiven tjeneste.”

En af Englands grønneste skoler

Et af de nyskabende aspekter ved skolen i Harrow er bygningens og skolearealernes økologiske harmoni. Skolen blev tegnet af arkitektfirmaet Cottrell & Vermeulen og var i flere år den grønneste skole i England. Rancora Dasa, en ældre engelsk hengiven, var skolens konsulent i arkitektur og bæredygtighed. Krishna Avanti blev kåret af The Telegraph som en de ti bedste bygninger i 2010 og til årets bygning af Harrow Heritage Trust samme år.

I modsætning til de fleste skoler i England genanvender Krishna Avanti regnvandet. Den pumper også vand 65 meter ned i undergrunden for at opvarme og cirkulere det i skolens gulvvarme, hvilket giver en 70 procents besparelse på varmeregningen. Skolen har computerstyring af lokalernes belysning, temperatur og luftcirkulation. Hvert eneste klasseværelse er et topmoderne uddannelsesmiljø med en computerinteraktiv tavle. Legearealer tilbyder en vifte af muligheder: indendørs og udendørs, overdækket og åben himmel, hårde og bløde flader.

Som isolering af bygningen er taget tilplantet med sedum, en tykbladet plante med stjerneformede blomster. Løsningen på skolearealets dårlige afvanding var at lede vandet til en dam ved siden af skolen, hvor den tillige gør nytte som et udendørs voksested. Skolegrunden inkluderer også en have med vilde planter, et amfiteater, græsklædte og asfalterede legepladser og blomster- og grønsagshaver til udendørs undervisning.

Naturligvis er der en venteliste for at komme ind på skolen. For hver plads er der fem eller seks børn, hvis forældre vil have dem optaget. Krishna Avanti viser, at vaisnavisme er kompleks og har løsninger til den menneskelige situation og det større samfund.

Originalartiklen kan findes her: http://www.backtogodhead.in/the-krishna-avanti-school-by-tattvavit-dasa-and-urmila-devi-dasi/.