Af Lalitanatha

Nyt fra Hare Krishna tager fra og med dette nummer på en rundtur til nogle af Indiens mere mystiske og utrolige templer og bygningsværker. Noget af det mystiske ved dem er, at de er fra tider, hvor man ifølge de gængse historikere ikke rådede over avanceret teknologi. Ikke desto mindre er der træk ved disse monumentale bygningsværker, der får én til at undre sig over, om de virkelig kan være opført af kulturer, der ikke besad avanceret teknologi eller noget, der svarer dertil.

I dette nummer tager vi et kig på et verdensberømt tempel i Maharastra, Kailasa-templet i Ellora. Det er et af Elloras 34 ’huletempler’, der alle er hugget direkte ind i bjerget. Kailasa-templet er uden sammenligning det mest imponerende af disse templer.

Alderen for templets opførelse er ukendt. Nogle historikere hævder, at det er fra omkring år 800, men det bestrides af andre, der mener, at det må være meget ældre og måske mange tusinder år gammelt. Templet optager dobbelt så stort et areal som Parthenon i Grækenland og er 50 procent højere end det. Det har det største fritsvævende loft i verden og besidder en rigdom af udsmykning i form af udhuggede mønstre, skulpturer og statuer. Templet er på UNESCO’s liste over vores bevaringsværdige verdensarv.

Kailasa-templet er enestående ved at være en megalith, dvs., det er udhugget af én stor klippe, ligesom når man udhugger en statue. 400.000 tons sten er blevet fjernet for at lave templet. Man spørger sig med det samme: ”Hvordan har arbejdere for mange tusinde år siden udhugget dette tempel, efter sigende kun med hamre, mejsler og hakker?”

Praveen Mohan skriver i sin diskussion af Kailasa-templet i Ellora:

” … Det særlige ved dette tempel er, at det ikke er bygget ved at stille stenblokke oven på hinanden. Snarere er det et helt bjerg, der er blevet udhugget for at skabe dette tempel. Hvad mere er, er det det eneste eksempel i hele verden på et bjerg, der er blevet hugget ud fra toppen af for at lave en bygning. Selv de andre templer i Ellora er lavet ved, at man nærmest har gravet eller hugget sig ind i bjerget nedefra eller fra siden af. Men ved Kailash-templet har man arbejdet sig ned fra toppen af …

De to store søjler, der står midt i tempelgården, er over 30 meter høje. Mennesker er meget små ved siden af dem. Normalt ville det tage år at skabe en sådan søjle og udhugge den enorme klippe med præcision. Men disse søjler blev lavet ved at udhugge og fjerne hele bjerget rundt omkring dem. Man kan forestille sig mængden af sten, der er blevet flyttet for at skabe bare disse to søjler.

Historikere og arkæologer er forvirret over den blotte mængde af sten, der er blevet fjernet for at lave dette tempel. 400.000 tons sten er blevet hugget ud og fjernet. Man skulle tro, at det må have taget ikke blot nogle år, men århundreder af menneskeligt arbejde. Hvad mere er, er der ikke skygge af de enorme stenmasser. Man ville vente at finde en kæmpebunke i nærheden af templet af de store stenmasser, der er blevet hugget løs. Denne bunke skulle være endnu større end selve templet. Men 400.000 tons sten er sporløst forsvundet og intet sted at finde. Det er endnu et af Elloras mysterier.

Ikke desto mindre mener nogle historikere, at arbejdet blev fuldført på under atten år. Det er dog svært at se, hvordan det kan være tilfældet. 400.000 tons fjernet på 18 år? Det betyder 22.222 tons om året, cirka 60 tons hver dag eller fem tons sten hver time, hvis vi antager, at arbejderne arbejdede i atten år hver dag i tolv timer om dagen uden pause til regntid, festivaler, krige osv., men blot arbejdede uophørligt som robotter. Hvordan skal dette kunne have ladet sig gøre? Husk på, at ifølge historikerne fandtes der på den tid ikke avanceret maskinteknologi, men kun hamre, mejsler, hakker osv. Og det er blot fjernelsen af den store stenmængde. Her har vi ikke taget i betragtning, hvor lang tid det også må have taget at udhugge de komplicerede mønstre eller at lave arkitekttegninger og planlægge hele byggeriet.

Hvor usandsynlig denne ide er, understreges af, at den hinduhadende muslimkonge Aurangzeb i 1600-tallet satte 1.000 mand til fuldstændigt at nedrive templet, så der ikke ville være noget spor tilbage af det. Beretninger fortæller, at 1.000 mand arbejdede i tre år, men kunne kun forårsage minimal skade. De ødelagde og skamferede nogle statuer her og der, men de indså, at det simpelthen ikke er muligt at fuldstændigt ødelægge templet. Aurangzeb endte med omsider at opgive sit umulige forehavende …

Arkæologer er enige om, at Kailasa-templet blev skabt før noget andet tempel i Ellora-komplekset. Kan templet være bygget århundreder, før man begyndte at udhugge de andre templer, som der er 34 af i alt? Er det derfor, at arkitekturen, designet og størrelsen er så meget bedre og større end på de andre templer? Hvis alle templerne blev bygget af de samme mennesker, er det logisk at forvente, at teknikkerne og designene ville blive bedre med tiden. Folk ville få mere erfaring og viden og lave bedre bygninger, som tiden gik. Men Kailasa-templet er uden sammenligning både det ældste, største og mest perfekte af hele komplekset.”1

1 Se https://www.youtube.com/watch?v=B2Jl4HNDixc.