I juli 2013 fejres bl.a. følgende:

Srivasa Pandita

Bortgang tirsdag den 2.7.2013

Se Nyt fra Hare Krishna marts 2013.

Gadadhara Panditas bortgang

Bortgang mandag den 8.7.2013

Se Nyt fra Hare Krishna maj 2013.

Srila Bhaktivinoda Thakura

Bortgang mandag den 8.7.2013

Ingen anden hengiven end Srila Bhaktivinoda Thakura har betydet så meget for genopvækkelsen af Caitanya Mahaprabhus rene lære, der i midten af 1800-tallet levede en hensygnende tilværelse, men ved Bhaktivinodas utrættelige indsats blev genetableret til sin tidligere storhed og anerkendelse.

Bhaktivinoda Thakura var det britiske styres mest betroede ikke-englænder og bestred i lange periode den højeste post i tidens retssystem. Han fik blandt tidens magthavere en uset indflydelse og anseelse, der blev brugt til at vinde anerkendelse for Caitanya Mahaprabhu i selv de højeste kredse. Han opfostrede samtidig ti børn, hvoraf en af hans sønner var Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.

Mens dagtimerne var optaget af hans ’verdslige’ pligter, brugte han sine nætter på Krishna. Efter kun et par timers hvile skrev han bøger, digte og sange og reciterede Krishnas navne til den lyse morgen. Han skrev over 100 bøger og utallige sange. Han var ligeledes den dynamiske leder af en omfattende vaisnava-mission, der på et tidspunkt må have talt op til 50.000 aktivt prædikende hengivne, som Bhaktivinoda Thakura organiserede i et genialt nama-hatta-net over hele Bengalen.

Bhaktivinoda Thakura var igangsætteren af den ånd, der spredte Krishna-bevidsthed ud over hele verden, først igennem Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati og senere Srila Prabhupada. Da han gik bort den 23. juni 1914, havde ingen enkelthengiven haft så stor betydning for Krishna-bevidsthed siden de seks Goswamier fra Vrindavana og Caitanya Mahaprabhu Selv.

Svarupa Damodara Gosvami

Bortgang onsdag den 10.7.2013

Svarupa Damodara var Herren Caitanyas personlige sekretær og en af Hans mest fortrolige hengivne. Han boede med Herren Caitanya i Puri i de sidste 18 år af Herrens manifesterede lilaer.

Svarupa Damodara Gosvami førte dagbøger over Herren Caitanyas liv. Indholdet af disse blev senere videregivet gennem Raghunatha Dasa Gosvami til Krishnadasa Kaviraja Gosvami, Caitanya-caritamrtas forfatter.

Sivananda Sena

Bortgang onsdag den 10.7.2013

Sivananda Sena var en hengiven af Herren Caitanya fra den bengalske landsby Kumarahatta. Han havde tre sønner, Caitanya dasa, Ramadasa og Paramananda Sena. Paramananda Sena blev senere kendt som den store vaisnava-forfatter Kavi Karnapura. Når de bengalske hengivne hvert år rejste til Jagannatha Puri for at være sammen med Herren Caitanya, sørgede Sivananda Sena for alle deres fornødenheder på turen.

Vakresvara Pandita

Bortgang søndag den 14.7

Vakresvara Pandita var en stor sanger og danser, der deltog i Herren Caitanyas sankirtana-lilaer i Srivasa Thakuras hus. En gang dansede han uafbrudt i ekstase i 72 timer. Han flyttede med Herren til Jagannatha Puri og havde mange disciple i Orissa, deriblandt Gopala Guru Goswami.

Srila Sanatana Gosvami

Bortgang mandag den 22.7.2013

Sanatana Gosvami var en af Vrindavanas seks Gosvamier og Rupa Gosvamis ældre bror. Sanatana og Rupa blev tvunget til at arbejde som ministre i den muslimske regering under Hussain Shah, men opgav deres høje stillinger for at slutte sig til Caitanya Mahaprabhu. De levede i en menneskealder i Vrindavana og fandt her mange af de steder, hvor Krishna havde haft Sine lilaer 5.000 år tidligere. Sanatana Gosvami opførte templet for Madana-mohana og skrev flere bøger, deriblandt Brihad-Bhagavatamrita, Dasami-tippani og Hari-bhakti-vilasa. Ifølge Gaura-Ganodesa-dipika er han en inkarnation af gopien Rati Manjari eller Labanga Manjari.

Caturmasya 

Første måned begynder mandag den 22.7.2013

Caturmasya er regntidens årlige fire måneders periode, hvor de, der overholder de vediske principper, påtager sig forskellige former for askese. I den første måned faster Caitanyas vaisnavaer traditionelt fra alt bladgrønt.

Gopala Bhatta Gosvami

Bortgang lørdag den 27.7.2013

Gopala Bhatta Gosvami var også en af Vrindavanas seks Gosvamier. Han fik som dreng Herren Caitanyas barmhjertighed, da Sri Caitanya på Sin rejse til Sydindien opholdt Sig i fire måneder under Caturmasya-perioden hos Gopala Bhattas familie. Han grundlagde templet Sri-Sri Radha-Ramana i Vrindavana, hjalp Sanatana Goswami med udarbejdelsen af Hari-bhakti-vilasa og var kendt som en særdeles barmhjertig vaisnava.

Lokanatha Gosvami

Bortgang tirsdag den 30.7.2013

Lokanatha Gosvami var en personlig ledsager af Herren Caitanya, der gav ham og Bhugarbha Gosvami ordre til at slå sig ned i Vrindavana og finde de glemte hellige steder. De lagde grundlaget for det arbejde, som de seks Gosvamier senere videreførte. Lokanatha Gosvami opførte templet Sri-Sri Radha-Gokulananda i Vrindavana. Srila Narottama Dasa Thakura var hans eneste discipel.