Velkommen til Nyt fra Hare Krishna juli 2015. Forsiden prydes denne gang af et billede af Srila Prabhupada sammen hans discipel Brahmananda Dasa. Brahmananda Prabhu gik bort den 7. juni. Som den prominente discipel han var, har vi ham derfor på forsiden og har en mindesartikel om ham på side 5.

Helt undtagelsesvis har vi ingen køkkenside i dette nummer. I marts bragte Kristeligt Dagblad et interview, som avisen havde lavet med Gaura-Nitai Dasa fra templet i København sammen med hans far, Nils Gunder Hansen, og hans guru, Sankarsana Prabhu. Kristeligt Dagblad har givet os tilladelse til at bringe artiklen i Nyt fra Hare Krishna, men for at få plads til den har vi været nødt til at lade køkkensiden udgå. Den er tilbage i næste nummer med afsnit 37 i Yamuna Dasis madlavningsserie.

Siden sidst har vi også overstået et folketingsvalg. Valgresultatet har vi ingen kommentarer til (men havde vi noget valg?). Dog inspirerede det os til i vores serie om varnasrama at se nærmere på en statsleders eller konges kvalifikationer. Det har vi skrevet om på side 7. Det er helt sikkert interessant for jer, der går med planer om at blive statsledere eller allerede er det. Og da de fleste af os andre også i et eller andet omfang er ledere, måske af vores familie og i hvert fald af os selv, er der også gode ting at hente for os i gennemgangen af en leders kvalifikationer.

Til sidst skal vi minde alle om, at der er Ratha-yatra i Danmark i juli. Vi omtalte det i sidste nummer og minder jer også om det på dette nummers bagside. Hare Krishna og god læsning. Ld.