– Af Dandaniti Devi Dasi –

Selv om det nu er et par måneder siden, at vi rundede nytår, har vi valgt at bringe en lille rapport over ISKCON’s aktiviteter i Danmark i 2014. 

Templet

Templet i Vanløse er Krishna-bevægelsens danske hjerte og fungerer som samlings- og inspirationssted for mange hundrede hengivne og støtter af ISKCON i Danmark. Deiteterne Sri-Sri Gaura-Nitai har været her siden 1984. I 2014 havde der således været fast tilbedelse i Danmark af Sri-Sri Gaura-Nitai i 30 år.

For øjeblikket bor der en halv snes hengivne i templet. Madhavasraya Prabhu er daglig leder med stærk assistance fra Manidhara Prabhu, der er seniorprædikant og discipel af Srila Prabhupada. Ud over dem er der Tejasvi Krishna Prabhu (pujari og koordinator for Vegetarisk Lørdag), Rangi-Gopala Prabhu (pujari og kok), Amogha-drik Prabhu (pujari, kok mm.), Gaura-Nitai Prabhu (bogdistribution), Bhakta Endre (rengøring og køkkenhjælp), Kesava Priya Mataji (skoleprogrammer og kok), Kurma Gaura Prabhu (bogdistribution og kok) samt Ashia og Surendra (lejere, køkkenhjælpere).

Ved siden af templets beboere er mange hengivne fast tilknyttet til templet og kommer jævnligt til morgen- og aftenprogrammer eller gør tjeneste i ugens løb.

En praktisk ting, der er blevet ændret i forbindelse med de daglige programmer, er, at der nu afholdes aftenforedrag kl. 18.00 stedet for kl. 19:30. Gaura-arati ligger stadig fast kl. 19.00. De fleste aftener er der Bhagavad-gita-foredrag, men én gang om ugen er der Prabhupada-katha med Manidhara Prabhu.

 

Søndagsfester og festivaler

Ugens højdepunkt i templet er søndagsfesten, hvor 70–100 hengivne og gæster mødes til et festligt program med kirtana, foredrag og Krishna-prasada. Hver søndag dukker mange nye ansigter op, heraf en del studerende, der kommer for at opleve Krishna-bevægelsen på egen hånd og samle materiale til en opgave. En (næsten) fast del af søndagsprogrammet er spørgsmål- og svarsessionen, hvor man under uformelle forhold kan få svar på spørgsmål angående Krishna-bevidsthed. Søndagsfesterne involverer selvsagt mange i tjeneste til Krishna. Specielt gør de indiske medlemmer af forsamlingen en stor tjeneste i forbindelse med tilberedelse og servering af prasada. Det bliver mere og mere populært at sponsorere prasada til søndagsfesterne. De fleste søndagsfester er sponsoreret af forskellige hengivne, ofte i forbindelse med fødselsdage og andre mærkedage.

 

Besøg

2014 bød blandt andet på besøg af Visnupriya Mataji og Sankarsana Prabhu, Bir Krishna Gosvami, Krishna-ksetra Swami, Narayani Mataji, Devakinandana Prabhu, Janesvara Prabhu, Radhika Nagara Prabhu og Govinda Prabhu.

Under Sankarsana Prabhus besøg blev der holdt initieringsceremoni i forbindelse med søndagsfesten. Her blev Bhakta Gabriel initieret og fik navnet Gaura Nitai Dasa.

 

Særprogrammer

Ud over de faste festivaler og mærkedage såsom Janmastami, Gaura Purnima og diverse fremkomst-og bortgangsdage for de tidligere acaryaer foregår der i løbet af året en række andre begivenheder, her kaldet særprogrammer. Et nyt indslag i 2014 var et festprogram for templets faste Nityaseva-medlemmer, der støtter med et fast månedligt beløb. Derudover har der været to dage med kirtana-mela med henholdvis tre og seks timers sang af Hare Krishna. I efteråret tog nogle forældre initiativ til at lave en festdag for Krishnas børn i templet med kirtana, teater og Krishna-bevidste lege, en meget vellykket dag for både børn og voksne.

 

Vegetarisk lørdag 

Et af Københavns faste udadvendte programmer er Vegetarisk Lørdag under ledelse af Tejasvi Krishna Prabhu. Her bliver der sunget, danset og delt Krishna-prasada ud til forbipasserende, der også har mulighed for at tale med de hengivne og få en Krishna-bog eller et magasin med hjem. I 2014 blev der holdt Vegetarisk Lørdag på Gammeltorv, Kultorvet, Amagerbro Torv, Christianshavns Torv og ved Rundetårn. Vi deltog også med programmet i Dansk Vegetardag på Den røde Plads på Nørrebro og til Vanløse Byfest, som det er tredje gang, vi deltager i. Hver gang er vi blevet mødt stor venlighed og interesse fra vores naboer i Vanløse.

Vegetarisk lørdag rejste også rundt i Danmark i en uge og besøgte Odense, Kolding, Århus og Ålborg med de hengivnes selskab, det hellige navn og Krishna-prasada.

 

Ratha-yatra og Festival of India

Den første danske Ratha-yatra blev afholdt i 1999 på Nørrebro, og siden 2004 har der hver sommer været Ratha-yatra efterfulgt af Festival of India i Københavns indre by. De første år fandt det sted på Rådhuspladsen, men senere var det på Gammeltorv og de sidste to år på Nytorv. Århus har også i mange år været med på Ratha-yatra-vognen, og i år fik Aalborg også en dag med Ratha-yatra. Til alle festivalerne var det Parasurama Prabhu og hans gruppe fra England, der bragte vognen med Herren Jagannatha, Baladeva og Subhadra til Danmark og derfra til resten af Skandinavien.

 

Skoleprogrammer

I sæsonen for skoleprogrammer kommer der ofte flere skoleklasser til templet i løbet af ugen for at høre og opleve Krishna-bevægelsen på nært hold. Eleverne er som regel ivrige efter at deltage i sang og dans, stille spørgsmål og smage Krishna-prasada. Rigtig mange får en bog, der er sponsoreret af vores sastra-dana program, med hjem.

Kesava Priya Mataji er ansvarlig for skoleprogrammerne i templet og oplever, at mange lærere kommer igen år efter år med nye klasser, ikke kun fra København, men fra hele landet. I 2014 havde vi for første gang besøg af to naboer fra Skjulhøj Allé, nemlig Livets Skole og Kirkebjerg skole.

I Århus bliver der af og til holdt skoleprogrammer i Krishnahuset, og ligeledes tager hengivne imod besøg af mindre grupper af skoleelever og studerende i deres private hjem. Hare Krishna er tilsyneladende et populært emne på diverse uddannelsesinstitutioner.

 

Pujari-afdelingen

Sri-Sri Gaura-Nitai er som sagt templets hjerte og hele Danmarks tilbedelsesværdige Isvara’er (herskende Deiteter). Fra tidlig morgen til sen aften foregår den daglige tilbedelse af Deiteterne med arati, tempelsange, ofring af bhoga osv., og flere hengivne er involveret i denne tilbedelse. Ud over de faste pujarier (tempelpræster) er der et hold hengivne damer, der hjælper med at sy tøj og lave smykker til Deiteterne, organisere påklædningen og holde rent i pujari-rummene. Adityavarna Mataji har i mange år stået for dette og er ansvarlig for de smukke dragter, der bliver ofret til Gaura-Nitai på festivaldage som Janmastami og Gaura-Purnima.

 

Krishnahuset

Krishnahuset har siden åbningen i 2011 været mødested for de hengivne i Århus. Der bliver holdt søndagsfest hver anden uge plus diverse festivaler, kirtana-aftener mm.

De hengivne i Århus stod igen for at lave en dansk vaisnava-kalender med flotte billeder og information om festivaler, mærkedage, Ekadasi osv. Kalenderen kostede 125 kr., og overskuddet gik til Krishnahusets drift, der er baseret på frivillige donationer fra brugerne.

 

Bhakti-vriksa og nama-hatta

Mange hengivne i forskellige dele af landet mødes jævnligt privat til Krishna-bevidste programmer. Nogle har et fast ugentligt eller månedligt program såsom namahatta eller bhaktivrksa og nogle mødes i studiegrupper over Bhagavad-gita eller andre af Prabhupadas bøger. Hos os (dvs. Lalitanatha og undertegnede) har vi afholdt et fast ugentligt bhakti-vriksa-program, siden vi flyttede til Vanløse for fem år siden. Vi er snart færdige med andet forløb af et 64-ugers bhakti-vriksa-forløb, der giver en systematisk indføring i Krishna-bevidst filosofi og livsstil. Amita Krishna Prabhu og hans kone Bhaktin Line, der bor i Klampenborg, har også en bhakti-vriksa-gruppe, der mødes cirka en gang om måneden.

I måneden Damodara eller Karttika (oktober/november) har Jayanta Govinda Prabhu i de sidste år arrangeret Damodara-programmer i København. Det er hver gang blevet til en snes programmer, hvor han sammen med andre hengivne møder op hos interesserede folk og har en ceremoni med kirtana, foredrag, ofring af lys og prasada til ære for Krishna i Hans form som Damodara.

 

Bogdistribution

De seneste år er distributionen af Srila Prabhupadas bøger i Danmark vokset. Især efter udgivelsen af den nye danske Bhagavad-gita i 2013 er der kommet mere gang i salget af bøger. Nogle af de faste bogdistributører er Kurma Gaura Prabhu og Gaura-Nitai Prabhu samt Janardana Prabhu, Lalitanatha Prabhu, Amita Krishna Prabhu m.fl., der alle jævnligt ses på gaden med Prabhupadas bøger.

I 2014 blev der blevet distribueret cirka 3.500 af den nye oversættelse af Bhagavad-gita og omkring 15.000 eksemplarer af Hinsides fødsel og død plus et ukendt antal af andre titler.

 

Radio Krishna

2014 var 30-året for Radio Krishna i København, og Radio Krishna i Århus har sendt næsten lige så længe. I København har Yadunandana Prabhu trofast stået for radioen i de fleste af årene og sender omkring 40 timer om ugen til et potentielt publikum på halvanden million mennesker. På samme måde sender Radio Krishna i Aarhus med Ananta Sri som manden bag femten timer om ugen til potentielt en halv million mennesker. Hvor mange, der reelt lytter på radioerne, er svært at sige, men begge radioer ser ud til at have en stor kreds af faste såvel som mere sporadiske lyttere.

 

BBT

Srila Prabhupadas bøger udgives verden over af Bhaktivedanta Book Trust (BBT). I den danske afdeling af BBT arbejdes der for øjeblikket på oversættelser af Krishna-bogen, Nectar of Instruction og The Hare Krishna Challenge (de danske titler på de sidste to er ikke afgjort endnu). Sidstnævnte står først på tapetet med planlagt udgivelse inden sommeren 2015.

 

Govindas Restaurant

For snart fire år siden åbnede Jagadvala og Pundarika Prabhu Govindas Vegetar Take Away på Åboulevarden i København. Selv om Govindas drives privat, hører den naturligt under ISKCON i den forstand, at navnet Govindas er varemærket af Krishna-bevægelsen i EU, og der serveres velsmagende Krishna-prasada, der er lavet af Krishna-bevidste kokke. Jagadvala, der er chef og kok på Govindas, lægger ikke skjul på, at det har været hårdt at starte en Krishna-bevidst restaurant, men vi, der har betragtet projektet fra sidelinien, kan konstatere, at det på alle måder går fremad for Govindas, der har slået sig fast som et populært og hyggeligt spisested.

 

Hjemmesider

Krishna-bevægelsen i Danmark har to officielle hjemmesider: www.harekrishna.dk, der er Nyt fra Hare Krishnas hjemmeside, og www.krishna.dk. Sidstnævnte er pt. under ombygning. For øjeblikket foregår de fleste opdateringer på facebook-siderne ISKCON-dk og Krishna-templet i Vanløse.

 

Nyt fra Hare Krishna

Nyt fra Hare Krishna udkom i 2014 på sit femtende år. De første år kom bladet hver anden uge, og siden 2006 har det været en månedlig udgivelse. Siden vi for nogle år siden gik over til at udgive bladet digitalt, er det trykte oplag dalet til omkring 100 eksemplarer. Til gengæld modtager nu tæt ved 1.000 læsere bladet digitalt, og hjemmesiden www.harekrishna.dk, hvor bladet også kan læses, har flere hundrede besøgende dagligt. Vores skriverstab har også udvidet sig. Især har Amogha-drik Prabhu leveret en jævn forsyning af artikler i løbet af det seneste år.

 

Konklusion

Fordi det er første gang, vi laver en sådan årsrapport, er der helt sikkert ting, vi ikke har fået med. Desuden er der en del ting, vi ikke fik plads til i dette blad, såsom en opdatering om IDL (ISKCON Danmarks landsråd), ISKCON-fonden, tværreligiøse arrangementer, deltagelse i messer, seminarer, yajna’er og samskara’er (ceremonier såsom bryllupper, navngivningsceremonier osv.), medieomtale mm.

Vi ved, at der rundt om i landet er mange hengivne, der synger Krishnas navne, ofrer mad til Krishna og ”i det små” gør mange ting, som Krishna og Prabhupada ser, selv om det ikke nødvendigvis bemærkes af alle andre. Under alle omstændigheder håber vi at have givet en slags overblik over nogle af de aktiviteter, der foregår inden for ISKCON-regi. Det er vores hensigt at kunne gøre årsrapporten til en fast årlig tradition, så kontakt os, hvis der er ting, du synes fortjener at blive nævnt.