Som omtalt i interviewet med Mahaprabhu Dasa har ICE netop udgivet ISKCON Communications Journal nr. 13. Et hovedtema i dette nummer er forståelsen af nogle af Srila Prabhupadas kontroversielle udtalelser og en bredere diskussion af hermeneutik inden for ISKCON.

Det er en diskussion af, hvilke analyser og forståelser retfærdiggør vores fortolkninger, når vi forklarer Srila Prabhupadas bemærkninger, udtalelser, diskurser og holdninger eller vedtager måder at anvende dem på. Sådanne hermeneutiske spørgsmål er temaerne for de første fire forfattere i 2022 ISKCON Communications Journal. Tre andre artikler er også værd at udforske. Alle artikler er beskrevet nedenfor.

Urmila Devi Dasi: The Application of Hermeneutics in ISKCON

Urmila etablerede for nylig ISKCON-hermeneutik som en officiel institutionel politik. Hun skriver om de fire mål med ISKCON-hermeneutikken, hermeneutikkens natur, og hvordan man anvender ISKCON-hermeneutikkens metodologi.

Hrdayananda Dasa Goswami: Understanding Prabhupada, ISKCON’s founder and examplary teacher

Fordi Srila Prabhupadas tilhængere og læsere af Prabhupadas bøger rejser spørgsmål om, hvordan man forstår nogle af Prabhupadas udtalelser, præciserer Hridayananda Gosvami rimelige hermeneutiske principper, der kan bruges til dette forklarende formål. Han citerer udførligt Srila Prabhupada selv såvel som Srimad-Bhagavatam og giver seriøse filosofiske argumenter.

Graham M. Schweig: When the Master Speaks: Ways of understanding Srila Prabhupada’s challenging teachings and form of discourse.

Graham M. Schweig arbejder ud fra sin viden om både vedisk og vestlig hermeneutik, som han studerede på University of Chicago og Harvard. Han foreslår forskellige måder at forstå Prabhupadas udfordrende bemærkninger og diskursformer på. Han beskriver, hvordan Srila Prabhupadas lære giver verden universelle principper om hengivenhed i den menneskelige tilstand, en opvågning til det guddommelige, en forvandling af selvet og fordybelse i guddommelig kærlighed.

Joshua M. Greene: Hitler and the Jews: Reflections on controversial remarks by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Joshua Greenes artikel undersøger det presserende spørgsmål: ”Hvorfor kom Prabhupada med bemærkninger, der tilsyneladende støttede Hitler eller var nedsættende over for jøder?” Han nævner i samme åndedrag Prabhupadas anti-Hitler-kommentarer. Mens Greene adresserer, om Srila Prabhupada var bevidst om konsekvenserne af sine bemærkninger, påtager han sig ”et vist ansvar for at undlade at advare ham, når en kommentar faktisk var uforsvarlig og sandsynligvis vil fremkalde tilbageslag.” Greene ser også på, hvad der formede Srila Prabhupadas historieforståelse.

Rembert Lutjeharms: The Perfection of All Beauty and Joy: A Gaudiya Vedantic theology of devotional love.

Rembert Lutjeharms diskuterer teologisk ”forholdet mellem fuldkommen hengivenhed (bhakti) eller ren kærlighed (prema) og selvet.” Srila Prabhupada ”lærte i overensstemmelse med læren fra det nittende århundredes teolog Kedarnath Dutt Bhaktivinod, at fuldkommen hengivenhed er iboende eller ‘sovende’ i selvet og behøver kun at blive ‘vækket’ eller ‘genoplivet’ gennem hengiven praksis.” Hans artikel begrænser sig til kun at behandle det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt hengivenhed er iboende i selvet og ikke en række relaterede spørgsmål. Han adresserer komplicerede spørgsmål om selvets forhold til hengivenhed ved at formulere en udtrykkelig vedantisk hengivenhedsteologi, der trækker på Gaudiya-teologer.

David Coolidge: Dharma of Bhakti, Dharma of Mlecchas: Muslim engagement with Gaudiya Vaisnavism as a living tradition.

David Coolidge hævder, at muslimer er nødt til at konstruere opfattelser af Gaudiya-vaisnavaer og sætte ”dem i samtale med videnskabelige metoder til tværkulturelt engagement.” Han finder en tilgang, der er ”rodfæstet i en påskønnelse af rigdommen og kompleksiteten af ​​den Ene Virkelighed, der i sidste ende indeholder alle udøvere og deres respektive synspunkter.”

Caitanya Carana Dasa: Intellectual engagement with popular culture.

Caitanya Carana Dasa skriver om populærkulturens magt til at forme offentlighedens opfattelse af livet i almindelighed og vaisnava-spiritualitet i særdeleshed. Hans artikel diskuterer emnet om intellektualitet og hengivent engagement i populærkulturen. Han beskriver andre religiøse lærere og filosoffer, der engagerer sig i populærkulturen. Han dækker behovet for at engagere sig i det såvel som nogle bekymringer herom sammen med eksempler på at gøre det inden for og uden for ISKCON.

ISKCON Communication Journal kan bestilles igennem Bhaktivedanta Library Services, se https://blservices.com/product/iskcon-communications-journal-volume-13/