I august 2017 udgav Nyt fra Hare Krishna Små visdomshistorier, et særnummer med en samling vittigheder, anekdoter og små historier, som Srila Prabhupada og andre hengivne inden for ISKCON har brugt som pædagogiske værktøjer for at gøre filosofiske og praktiske pointer forståelige på en lettilgængelig og humoristisk måde.

Små visdomshistorier 2 fortsætter med endnu en række visdomshistorier, der blev bragt i Nyt fra Hare Krishna omkring 2003 og 2004. Her vil læseren bl.a. finde fortællingen om Guru Paramartha og hans fem disciple, et vedisk svar på molbohistorierne, ligesom der er historier fra Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupadas åndelige mester. Man vil hurtigt se, at humor kombineret med visdom ikke er en moderne opfindelse, men er en integreret del af Gaudiya-vaisnava-traditionen.

God fornøjelse. Lalitanatha Dasa, maj 2018.