Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo

Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavadgita og lett prasada.

Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada.

 

September måned:

Tirsdag 2. september: Radhastami, Srimati Radharanis åpenbarelsesdag. Kl. 17.00: Kirtana, foredrag, prasada.

Onsdager kl. 18.00 til 20.00: Bhakti-vriksa. Bhakti-vriksa programmet gir god trening i forståelse av Krishnabevissthet, fokuserer på det individuelle medlemmet, genererer en følelse av tilhørighet og fostrer gode relasjoner. Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about/

Kontakt Mahabhavi dasa på mahabhavidas@gmail.com hvis du ønsker å delta.

Ekadasi: 5. og 20. september

Web: http://harekrishna.no/

Mail: info@harekrishna.no