ISKCON Norge, 

 Hare Krishna tempelet i Bauneveien 4, 1182 Oslo

Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavadgita og lett prasada.

Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada.

November måned:

8. okt. – 7. nov. Kartik. Damodarastika synges i tempelet hver kveld kl. 18.00

 

Onsdager kl. 17.30 til 20.00: Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha programmet gir god trening i forståelse av Krishnabevissthet, fokuserer på det individuelle medlemmet, genererer en følelse av tilhørighet og fostrer gode relasjoner. Du kan lese mer på http://www.bhaktivriksha.com/about/

Kontakt Mahabhavi dasa på mahabhavidas@gmail.com hvis du ønsker å delta.

Ekadasi: 3. og 18. november

Web: http://harekrishna.no/

Mail: info@harekrishna.no