Tirsdager og torsdager kl. 18.00: kirtana, foredrag fra Bhagavad-gita og lett prasada.

Søndagsfest kl. 15.00: kirtana, foredrag og prasada.

 Mai måned

13. mai kl. 17.00: Feiring av Herren Nrisimhadevas åpenbarelsesdag. Kirtana, foredrag og prasada.

16 – 18. mai: SCANDI-NAMA. I Norge er 17. mai årets største festivaldag. Det er en nasjonal helligdag, og den blir sett på som Norges ”fødselsdag”. Det er en ypperlig dag for harinama og for å komme i kontakt med folk. Folk er festkledd, i godt humør og elsker å danse i gatene. Tidligere har harinama på denne dagen blitt entusiastisk mottatt av folk da det kryr av glade mennesker i Oslo sentrum! Vi ønsker å invitere folk til en opplevelse av denne 17. mai dagen med en spesiell Nama-sanga samling av Srila Prabhupadas hengivne familie i de Skandinaviske landene. Alle som ønsker å tilbringe en helg her i Norge fylt med kirtana, harinama, katha, prasada og hengiven assosiasjon er velkomne. Dette er ”Skandi-nama” programmet:

Ankomst torsdag kveld eller fredag morgen.

Fredag 16. mai: Harinama (sittende) med bokdistribusjon og prasada-distribusjon i Oslo sentrum. Maha nama-hatta program på ettermiddagen/kvelden.

Lørdag 17. mai: Maha harinama (gående) i Oslo Sentrum. Fest og sanga i ISKCON-tempelet om kvelden.

Søndag 18. mai: Luksus søndagsfest i ISKCON-tempelet fra kl. 15.00 – 18.00. Vi treffes kl. 14.00 i tempelet for en times kirtana før det offisielle programmet. Hvis du ønsker å bli lenger er du selvfølgelig velkommen til det.

Husk at været er veldig skiftende i Norge, så kom godt kledd og ta med en paraply. Vennligst registrer din påmelding før 1. mai slik at vi kan sørge for innlosjering hos lokale hengivne og i tempelet. FESTIVALEN ER GRATIS (donasjoner for bhoga osv. mottas med glede!)

Deres tjenere ved ISKCON Norge

Vennligst se vår hjemmeside (http://harekrishna.no/) for kontaktinformasjon eller send en mail til info@harekrishna.no eller på Facebook. Følg med på oppdateringer på nettet etter hvert som vi nærmer oss datoen for festivalen.